בס"ד
תהילים בשבת
אמירת תהילים בשבת

קצת על תהילים בשבת

חבורת תהילים

קבוצת ילדי תשב”ר יקראו תהלים לזכותכם, תינתן אפשרות שהילדים יזכירו את שמכם לבריאות, לזיווג הגון ולפרנסה או לעילוי נשמת יקיריכם.

חשיבות אמירת תהלים בעיקר בשבת

השל”ה הקדוש שהיה חי לפני כ-300 שנה כותב: “אין לנו דבר גדול יותר מספר תהלים שכלול מן הכול וכו’ והאומר תהלים הוא כמתפלל והוא גם כן כעוסק בתורה וכו'”. בספר תהילה לדוד כתב בשם ספר חמדת הימים שאמירת תהילים בשבת היא מסוגלת מאוד. החיד”א כותב: יזהר לומר כל ספר תהילים בכל שבת.

זכות תפילת תינוקות של בית רבן

חז”ל אמרו: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל פיהם של תינוקות של בית רבן. בדומה לכך כתב הזוהר הקדוש בפרשת שמות (מתורגם ללשון הקודש): כל הבל והבל היוצא מאלו התינוקות בלימוד התורה לקיום העולם, נוצרת ממנו רוח חדה למעלה ומעטרת (אותו) בעטרת קדושה. (לשון הזוהר הקדוש: “כל הבל והבל דאינון תינוקות דלעאן באורייתא לקיימא עלמא, איתעביד מיניה רוחא חדא לעילא ותעטר בעטרא קדישא”). ומרן הגר”ע יוסף זצ”ל כתב: מצוה רבה לארגן קריאת תהלים בשבת לילדים ובני נוער ולחלק להם מיני מתיקה ופרסים כדי לחזקם בתורה ויראת שמים.

אם נפטר אחד מיקיריכם ואתם מאוד רוצים להוקיר את שמו ולהנציח את זכרו, או סגולה רוחנית לבריאות, זיווג הגון וכל ישועה אחרת אחד הדרכים הטובים והמומלצים ביותר היא קריאת תהילים של תינוקות של בית רבן בשבת. זה ממש עוצמתי – גם זכות של תינוקות של בית רבן שלא טעמו טעם חטא, גם קריאת תהילים וגם הזכות הגדולה של השבת.

כאמור, לפני אמירת התהלים הילדים יזכירו את שמכם לבריאות, לזיווג הגון ולפרנסה או לעילוי נשמת יקיריכם. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

 

תהילים בשבת

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?