בס"ד
אופן חישוב מעשר כספים

אופן חישוב מעשר כספים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקר.ה! אם אין בידך לתרום כרגע תוכל/י לדלג לכותרת ‘אופן חישוב מעשר כספים’.

הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. 100% מהתרומה לחגים שלכם מגיע לנזקקים ולהחזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו כאן תרומה לעילוי נשמת כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום להקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או לתלמידי חכמים לאמירת קדיש.

אופן חישוב מעשר כספים

אופן חישוב מעשר כספים
אופן חישוב מעשר כספים

כדי להתעשר מהפרשת מעשר כספים כהבטחת התורה, יש לדעת את אופן חישוב מעשר כספים. כל הכנסה יש להכפיל ב-0.1 או 0.2 – תלוי ברמת ההידור הרצויה. הסכום שמתקבל הוא הסכום שעליו להפריש. יש הסוברים כי כדי לזכות לברכה יש לחשב במדויק ולא בהשערה. החישוב הנ”ל ייעשה רק אחרי ניכוי ההוצאות (לפי רוב הפוסקים, אך יש הסוברים שהחישוב צריך להיעשות לפני קיזוז ההוצאות מהחשבון). ברם, לפני חישוב המעשרות חשוב לדעת כי אדם שהוא בעל חוב צריך קודם לחשב האם יוכל לעמוד בהתחייבויותיו יחד עם הפרשת המעשר, שכן לא ייתכן מצב שאדם החייב סכומים גדולים לאנשים / בנקים וכדו’ יפזר הונו לצדקה לעילוי נשמה וכדומה, ואילו את בעלי החוב ישכח. וכמו כן עליו לצמצם בהוצאות ביתו כדי שיוכל לשלם את חובותיו ולהפריש מעשרות כראוי. בסופו של דבר זה יביא ברכה ושפע לביתו.

חישוב מעשרות

חישוב מעשרות
חישוב מעשרות

אדם שתורם למוסדות ציבור המוכרים לפי סעיף 46, האם הוא יכול לחשב את כל הסכום לזכות כספי מעשר, ולאחר שיקבל את ההחזר יפריש מעשרות מסכום ההחזר? השאלה קיימת בכל סוגי המיסים והחזרי כספים שאדם מקבל, האם בעת ההחזר מתברר למפרע כי הרוויח יותר ואז הוא צריך להפריש יותר מעשרות? התשובה היא שניתן לחשב את סכום המעשרות כפי הרווח העכשווי, וכאשר יקבל את ההחזר יוריד סכום נוסף שהוא צריך להשלים. אולם מומלץ יותר לחשב את כספי המעשרות באופן שנתי וכך להימנע מהבעיה. היום זה אפשרי בהחלט – בעולם הטכנולוגי של היום ישנם דרכים שונות ומגוונות לחישוב מעשרות כספים, ניתן לחשב בקובץ אקסל, ישנם תוכנות מקומיות המחזיקות במאגריהן את הנתונים, וישנם מחשבונים מקוונים שניתן להיכנס אליהם מכל מקום שיש חיבור אינטרנטי. במחשבונים אלו ניתן להזין את גובה ההכנסות, וכן את סכומי התרומות שכבר ניתנו, המחשבון יאגור את הנתונים, ולבסוף יקזז לכם מהחישוב הכולל.

האם ביטוח לאומי נחשב מעשר

האם ביטוח לאומי נחשב מעשר
האם ביטוח לאומי נחשב מעשר

בשו”ת ציץ אליעזר דן האם ביטוח לאומי נחשב מעשר, כלומר, האם אפשר להחשיב את מה שאנו משלמים לביטוח לאומי ולמס הכנסה על חשבון מעשר הכספים, היות והמדינה מפרישה סכומים נכבדים לצדקה, לחסד ולשירותי דת, וכן ישיבות, רבנים, בתי דין ומקוואות. ואף יתר ההוצאות שאינן צורכי מצווה הרי הם צורכי ציבור. ומצד שני, ממשיך בעל ה’ציץ אליעזר’ ואומר, הרמ”א כותב כי אין לעשות דבר מצווה מהמעשר. והט”ז מוסיף על כך: וכ”ש לפרוע בהם מיסים. ולכאורה נשאלת השאלה מה בכלל הצד לומר שמיסים יכולים להיחשב כמעשר? על כך מוסיף הט”ז ואומר: דאיתא בפ”ק דבבא בתרא שגם מה שא”ה נוטלים בכוח הזרוע נחשב לצדקה. אלא שכאן אסור משום שהוא פורע חובו מן הצדקה. בסופו של דבר ה’ציץ אליעזר’ אינו מתיר באופן גורף, אלא כותב שמכיוון שכתב הט”ז שניתן להחשיב מיסים כצדקה, אם כן “נפתחו לפנינו דרכי היתר…

מאמרים נוספים:

הסכם יששכר וזבולון – להחזיק תלמיד חכם מכספי מעשרות

מה מותר לעשות עם כספי מעשר

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

אמירת קדיש בתשלום

 

 

 

למעוניינים לתרום - אופן חישוב מעשר כספים

אופן חישוב מעשר כספים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- אופן חישוב מעשר כספים

צדקה+הקדשת לימוד אופן חישוב מעשר כספים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?