בס"ד
כל המעלות במקום אחד

כל המעלות במקום אחד

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

ברכה בכל מעשי ידכם

בתורה בסדר דברים הבטיח הקב”ה לתורמי צדקה: “כי בגלל הדבר הזה יברכך ה’ אלוקיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך”. בספר משלי הבטיח שלמה המלך: “צדקה תציל ממוות”. חז”ל אמרו: “שקולה צדקה כנגד כל המצוות”, עוד אמרו חז”ל: “גדולה צדקה שמקרבת את הגאולה”. ועוד נאמר רודף צדקה וחסד – ימצא חיים צדקה וכבוד (משלי כ”א) ואמרו חז”ל: כבוד – בעוה”ז, וחיים לעולם הבא.

בית מדרש וכולל אור הרשב”י

אור הרשב”י נוסד לפני כ-30 שנה ומאגד בתוכו פעילות רבה ושוקקת לאורך כל היום והשנה. הפעילות כוללת תמיכה במשפחות נזקקות, תמיכה בתלמידי חכמים ובאברכים ועוד. בבית המדרש שלנו פועל כולל לאברכים ולבעה”ב הלומדים איתם בחברותות. בנוסף, תלמידי חכמים מופלגים מוסרים כאן שיעורים בנושאים הלכתיים והשקפתיים לאורך מעגל השנה. כמו כן, במקום מתקיימות פעילויות לילדים – כגון ‘אבות ובנים’ וחבורת תהילים לילדים.

כעת צירפנו לכולל אברכים נוספים ובכוונתנו להכניס עוד אברכים.

על פי פסק הרבנים ניתן לתרום מכספי מעשר.

כל המעלות במקום אחד

תמיכה ב’אור הרשב”י היא גם תמיכה בנזקקים, גם תמיכה בתורה וגם עידוד ודרבון תינוקות של בית רבן.

כנסו לאתר ותראו את מכתבי הרבנים הנלהבים…

אין ספק שלכולנו השנה האחרונה הייתה מאתגרת. מאתגרת בפרנסה – המשכנתא שעלתה ועוד, מאתגרת בחינוך ילדים, לחלקנו בבריאות… שנה שבה התגברו האיומים מצד שכנינו הערבים, והשסע בעם שגורם לכל אחד ואחת לחוסר מנוחה במעמקי הלב. והחשש מנקר אצל כולנו – מה יהיה בשנת תשפ”ד?!

יש לנו בשורה בשבילכם!

זה תמיד עבד ותמיד יעבוד! כל מי שהתנסה בזה מעיד על ישועות שראה במו עיניו. ישועות בענייני הפרט ובענייני הכלל!

כנסו עכשיו לאתרנו ובחרו באופציה המועדפת עליכם:

  • החזקת אברך
  • תרומה לבית המדרש
  • הסכם יששכר זבולון
  • לימוד לעילוי נשמת יקיריכם
  • שירות אמירת קדיש בתשלום ע”י אברך

ביטול גזירות קשות

ואמרו חז”ל עוד (תלמוד ירושלמי מסכת תענית פ”ב) 3 דברים מבטלים גזירה קשה, תשובה ותפילה וצדקה. ואמרו ( מסכת גיטין ז.) כל הגוזז מנכסיו, ועושה מהן צדקה – ניצל מדינה של גיהנם. ואמרו (שם) כל הרגיל לעשות צדקה – יש לו בנים בעלי חכמה, בעלי עושר, בעלי אגדה. ואמרו (שם) כל צדקה וחסד שישראל עושים, (מביאים) שלום גדול ופרקליטים גדולים בין ישראל לאביהם שבשמים.

המשחיתים יברחו מכם

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – ציטוט מתורגם): בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא שולח לו מתנה ומהי המתנה? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם ,בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר במשלי: ‘וצדקה תציל ממות’.

אריכות ימים גם לרשעים…

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע… ורבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא כתב: “המטבעות של הצדקה הם כמו שריון מגן”.

פרנסה בלי טורח ורפואה לכל המכות

רבינו נחמן מברסלב אמר: עַל־יְדֵי צְדָקָה נִתְרוֹמֵם הַמֹּחִין וְיֵשׁ לוֹ פַּרְנָסָה בְּלִי טֹרַח: ועוד אמר רבינו נחמן: צְדָקָה הִיא רְפוּאָה לְכָל הַמַּכּוֹת (ליקוטי עצות). ובפרט עכשיו שאנו עומדים בפני ימי הדין והרחמים מבטיח הפסוק: “וחטאך בצדקה פרוק”.

תשפ”ד תיזכר אצלכם תמיד כשנה מוצלחת…

בתשפ”ד לא תצטרכו לדחות קניות חשובות, לא תצטרכו לריב עם הילדים, לא תסתובבו במרפאות ותינצלו ממלחמות ומחלוקות, בזכות הצדקה שתתנו עכשיו לעמותת אור הרשב”י.

בשנת תשפ”ד תבורכו בכל מעשיכם ובכל משלח ידכם, תינצלו ממוות ומדינה של גיהנם. יהיו לכם בנים בעלי חכמה ועושר. המשחית יזהר ויסתלק מכם, תהייה לכם פַּרְנָסָה בְּלִי טֹרַח, רְפוּאָה לְכָל הַמַּכּוֹת ויקוים בכם הפסוק: “וחטאך בצדקה פרוק”.

כן! גם אני נרשם/ת עכשיו לשנה מוצלחת ומבורכת.

למעוניינים לתרום - כל המעלות במקום אחד

כל המעלות במקום אחד

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- כל המעלות במקום אחד

צדקה+הקדשת לימוד כל המעלות במקום אחד. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?