בס"ד
החזקת אברך
החזקת אברך

קצת על החזקת אברך

עמותת עזרה משמים בשיתוף אור הרשב”י המקורית מחזיקה אברכים מצוינים בני תורה, שיושבים והוגים בתורה יום וליל. אם אתם מעוניינים בהחזקת אברך, פנו אלינו ונעביר את התרומה שלכם במלואה, ללא פערי תיווך, ללא עמלות וללא אחוזים. החזקת אברך היא אחת הצדקות החשובות ביותר. תמיכה ב’שבט לוי’ – אברכים שבחרו להקדיש את ימיהם לעמל התורה.

החזקת אברך

בנתינה של צדקה יש הרבה רמות, אחת הגבוהות וההדורות ביותר היא החזקת תלמידי חכמים. אולם גם בזה יש הבדלים ברמת ההידור. שונה הוא מי שנותן למקום אמין, לארגון שמעביר את כל התרומה במלואה לנזקקים, מאשר גוף שאינו מוכר, שאולי הוא אמין, אבל ייתכן גם שלא… מומלץ לתת עדיפות ולתרום לארגון ותיק ומוכר, שתומך כבר שנים רבות (כ-30 שנה) בעניים ונזקקים, תלמידי חכמים ברובם. רבנו משה אלשיך אומר בפרשת שמות כי כמו שמכל מצוה ומצוה שאדם מקיים נברא מלאך מליץ, כך גם מכל פעם שאדם מקיים את מצוות הצדקה נברא מלאך מליץ שממלא את אוצרו הטוב של אותו אדם בשמים.

החזקת אברך
ניתן להעביר דרכנו תרומה להחזקת אברך

החזקת אברך במצרכי יסוד בסיסיים

דרכנו ניתן להעביר צדקה לתלמידי חכמים נזקקים או לחתום על הסכם יששכר וזבולון עם תלמידי חכמים מופלגים שעוסקים והוגים בתורה יום ולילה. צעירים ומבוגרים שהחליטו להקדיש את יומם ללימוד התורה, כולו לה’. אנו מעבירים להם מלגות שיוכלו להתקיים בהם ולקיים את משפחתם. ממש כך! אנו מדברים על צורכי קיום בסיסיים! על מוצרי מזון וביגוד. בעיקר לאור יוקר המחיה הכבד מנשוא. אנא! עזרו לנו לעזור לאותם משפחות המשוועות לעזרה ואין מי שיכול לעזור להם לולא התרומה שלכם. הסכם יששכר וזבולון לא חייב להיות על סכום של כמה אלפי ₪, הוא יכול להיות על 500 או 700 ₪ על החלק היחסי של אותו לימוד.

החזקת אברך במצרכי יסוד
החזקת אברך במצרכי יסוד

האם מותר לתרום להחזקת אברך מכספי מעשר?

הרבה שואלים האם מותר לתרום להחזקת אברך מכספי מעשר כספים. התשובה היא שמותר ואף הידור הוא להחזיק תלמיד חכם נזקק מכספי מעשרות. ואדרבה, מצוות מעשר כספים מלכתחילה היא שייכת לנזקקים ועניים. ועל מצוות המעשר בכלל מובא במדרש תנחומא: [כתוב בתורה] “עשר תעשר” [למדים מכאן] עשר בשביל שתתעשר, עשר כדי שלא תתחסר, רמז למפרשי ימים להפריש אחד מן עשרה לעמלי תורה. עד כאן לשון המדרש תנחומא.

לרשותכם, כמה מדיני המעשרות:

  • את כספי המעשרות צריך לשלם מהרווח נטו, כלומר לפי חישוב של 10% לאחר הפחתת הוצאות שהן הכרחיות בשביל הרווח, כמו נסיעות, פנסיה וכדומה. ויש אומרים שאף מי שמשלם מזונות יכול לקזז את דמי המזונות מחישוב המעשרות.
  • ירושה בכסף מזומן חייבת במעשרות, על ירושה שלא במזומן צריך לעשות שאלת רב.
  • אישה שמרוויחה כסף ויש לה חשבון בנק נפרד מבעלה מותר לה לעשר ללא קבלת אישור מהבעל (תשובה מתוך אתר הרב מוצפי שליט”א).
  • מי שאיננו מתפרנס כדי צרכו פטור מהפרשת מעשרות כספים.
החזקת אברך מכספי מעשר
החזקת אברך מכספי מעשר

האם החזקת אברך נחשב לנתינה לעני?

  • כל מי שאין לו כדי מחייתו, מזון וביגוד בסיסיים נחשבים לעניים ואפשר להפריש עבורם מכספי מעשר. בוודא ובוודאי כאשר מדובר באברך שעמל בתורה.
  • מותר להפריש כספי מעשר לשיעורי תורה.

כאן באתר ניתן לתרום את כספי המעשרות ללא חשש, או להפריש צדקה ורעיונות לעילוי נשמת וכן לתרום לאמירת קדיש בתשלום ולהקל על משפחות של תלמידי חכמים.

החזקת אברך

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?