בס"ד
החזקת לומדי תורה
החזקת לומדי תורה

קצת על החזקת לומדי תורה

תרומה לאברכים היושבים והוגים בתורה היא אחת הצדקות החשובות ביותר. זוהי תרומה שגם מיועדת לנזקקים שהם גם לומדי תורה. את הכסף שאתם תורמים כאן, אנו מעבירים ישירות למשפחות שאנו מכירים אישית, משפחות של תלמידי חכמים ויראי שמים. אין כאן בכלל מטרת רווח כלשהו. אתם יכולים ליצור אתנו קשר ולעקוב אחר הדברים. אפשר גם להגיע דרכנו לתלמידי חכמים שמחפשים שותף להסכם יששכר וזבולון.

החזקת לומדי תורה

מצוות מעשר כספים היא מהמצוות הבודדות שבהם הובטח שמי שנותן לכך הקב”ה שולח לו את ההוצאה חזרה בדרך אחרת, כלומר הכסף חוזר אליו ואינו מרגיש מחסור בעקבות הנתינה. מצד שני, צורכי עם ישראל מרובים ומתרבים מיום ליום ואין הקומץ משביע את הארי. יש הרבה נצרכים, אנשים חולים וכו’, אבל בהלכה מובא שכאשר בא לפנינו נזקק שהוא תלמיד חכם ונזקק שאינו תלמיד חכם ושניהם נמצאים באותם תנאי עניות, יש להעדיף את התלמיד חכם. והשאלה היא מה הסיבה לכך. הרי לכאורה תפיסת העולם של היום אומרת: ‘לכו לעבוד’… אך האמת היא שתמיכה בלומדי תורה היא הערובה לכך שהתורה תישמר ותעבור מדור לדור.

החזקת לומדי תורה
החזקת לומדי תורה – אחת הצדקות החשובות ביותר

למה כל כך חשובה החזקת לומדי תורה

מצוות החזקת לומדי תורה היא אחת המצוות החשובות בתורה. זכות התורה מגינה על תומכי התורה שבזכותם יכולים לומדי התורה להמשיך ללמוד את התורה בלי הפרעה, והיא אשר מסייעת לאדם שיתברכו מעשי ידיו. דורות העתיד תלויים ועומדים בלומדי התורה האלו שמקדישים את כל זמניהם ומרצם ואת שנותיהם לעמול בתורה ולאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא (להסיק מהסוגיה את ההלכה). לכן יש חשיבות עצומה להעדיף נזקקים שהם תלמידי חכמים בעלי יראת שמים על פני כאלו שאינם. התומכים בתלמידי החכמים יש להם זכות וחלק בהעברת והחזקת התורה להמשך הדורות. אנו מעבירים את כספי התרומות שלכם לתלמידי החכמים לצורכי מזון, ביגוד ועוד. אתם יכולים לתרום כבר עכשיו כאן באתר.

למה כל כך חשובה החזקת לומדי תורה
החזקת לומדי תורה חשובה בשביל ההמשכיות

הזדמנות פז לתרום למשפחות תלמידי חכמים נזקקות

כאן יש לכם הזדמנות פז לתרום למשפחות תלמידי חכמים נזקקות. אנו הקמנו את אתרנו זה, לא בכדי להרוויח כסף, אלא נטו כדי לפרנס את אותם משפחות נצרכות שאנו מכירים אישית. אנו פועלים ועובדים על האתר הזה בהתנדבות של 100%. אז יש לכם כאן 2 זכויות עצומות – א. תמיכה בעניים ונזקקים. ב. תמיכה בלומדי התורה, מה שאומר במילים אחרות – תמיכה בהמשכיות התורה. זה יכול להיות גם רעיונות לעילוי נשמת. הזוהר הקדוש אומר שכשהקב”ה אוהב את האדם, הוא שולח לו מתנה מיוחדת בכדי שיינצל על ידי כך מהפורענות, ומהי אותה מתנה? הקב”ה מזמן לו עני, ובזכות שאותו אדם תומך בעני ונותן לו הוא ניצל מהפורענות.

הזדמנות פז לתרום למשפחות תלמידי חכמים
דרך האתר הזה יש לכם הזדמנות פז לתרום למשפחות תלמידי חכמים

פתוח תפתח את ידך לו וכו’ די מחסורו אשר יחסר לו

מותר ואף זכות גדולה היא להפריש ממעשר הכספים ולהקדישם להחזקת לומדי תורה. ומי שמתפרנס יפה ויכול לתרום חמישית מהכנסותיו לצדקה הרי זה משובח והוא מקיים את המצווה באופן מובחר ביותר. מקור המצווה, יש אומרים שהיא מן התורה ויש אומרים שהיא מדברי חכמים. כיום מקובל בין הפוסקים שמדובר במנהג. אולם בכל מקרה, ברור שעל עצם ההימנעות מנתינת צדקה כאשר יש באפשרותו של אדם עוברים באיסור לאו. כפי שנאמר (דברים פרק טו) “לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו וכו’ די מחסורו אשר יחסר לו”. פנו אלינו עכשיו ותרמו לנו בעין יפה. את התרומה נעביר ישירות לתלמידי חכמים נזקקים, ניתן גם להזמין אצלנו שירות של אמירת קדיש בתשלום על ידי אברכים תלמידי חכמים..

החזקת לומדי תורה

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- החזקת לומדי תורה

צדקה+הקדשת לימוד החזקת לומדי תורה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?