בס"ד
חשיבות לימוד תורה
חשיבות לימוד תורה

קצת על חשיבות לימוד תורה

במאמר הבא ראו על חשיבות לימוד התורה – מצוות לימוד התורה היא חשובה מאוד. לימוד התורה היא אחת מהמצוות הבסיסיות ביותר ביהדות. היא כוללת בתוכה 2 חלקים עיקריים: לימוד התורה וידיעתה. כלומר לימוד לשם ידיעה ועל כך כבר אומרת הגמרא במסכת קידושין: גדול תלמוד (תורה) שמביאה לידי מעשה.

חשיבות לימוד תורה

ויש כמה פסוקים בתורה שמהם רואים את החיוב של לימוד התורה לכל יהודי. בספר דברים פרק י”א פסוק יט כתוב: ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך. וכן שם בספר דברים פרק ה’ פסוק א’ כתוב: ויקרא משה אל כל ישראל ויאמר אליהם שמע ישראל את החוקים ואת המשפטים אשר אנוכי דובר באוזניכם היום ולמדתם אותם ושצרתם לעשותם. ובספר יהושע פרק א פסוק ח כתוב: לא ימוש ספר התורה הזה מפיך והגית בו יומם ולילה למען תשמור לעשות ככל הכתוב בו כי אז תצליח את דרכיך ואז תשכיל.

ובספר המצוות להרמב”ם מסביר: שציוונו ללמוד חכמת התורה וכו’ וזהו שנקרא ‘תלמוד תורה’. והוא שאמרו ושיננתם לבניך, לשון ספרי: אלו תלמידיך וכן אתה מוצא בכל מקום שהתלמידים קרויים בנים. שנאמר: ויצאו בני הנביאים. ושם נאמר עוד: ושיננתם – שיהיו מחודדים בתוך פיך, כלומר, כשאדם שואלך דבר, לא תהא מגמגם לו, אלא אמור לו מיד.

וכבר נכפל הציווי הזה פעמיים: ‘ולמדתם’ ‘ועשיתם’ ‘למען ילמדון’ וכבר התפזר הזירוז על מצוה זו ולשקוד בה תמיד במקומות הרבה מן התלמוד. עד כאן לשון הרמב”ם זיע”א. המצווה הזאת של תלמוד תורה מחייבת כל יהודי לסיים את כל התורה כולה כלומר את כל המשנה והגמרא.

חשיבות לימוד תורה
חשיבות לימוד תורה

חשיבות לימוד תורה לילדים

ובכדי להשריש את הדבר לדור הבא, צריך לדבר עם הילדים ולהשריש בהם מגיל צעיר את הערך וחשיבות לימוד תורה לילדים ועל המצווה החשובה והגדולה שיש בלימוד התורה. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה והמצוות והם הפכו להיות חלק מחיינו מאז קבלת התורה. ומכאן החשיבות של הלימוד והעמל בתורה.

אנו צריכים לדעת ולהכיר בכך שהחיים שלנו היו נראים חסרי תוכן וחסרי תכלית לולא קיבלנו את התורה ולולא עצם מצוות לימוד התורה שאנו מצווים בה יומם ולילה. חלק גדול מחיוב לימוד התורה הוא בכדי שנדע איך לפעול בכל מצב לפי התורה. זה כמו הוראות הפעלה לסוג של דבק יקר, שאם לא נפעל על פי ההוראות הוא פשוט לא ידביק…

וכפי שראינו לעיל שתורה מצווה אותנו: ולמדתם אותם את בניכם, כלומר שעל כל אחד חל חיוב ללמד את בנו תורה. והגמרא בקידושין לומדת מכאן ומדגישה – שהאב מצווה ללמד את בנו תורה אבל לא את בתו. ולא זו בלבד, אלא שאין גם מצוה וחיוב עליה ללמוד תורה. ומצד שני בגמרא במסכת סוטה אומר התנא בן עזאי שהאדם כן מחויב ללמד את בתו תורה. אך שם אנו רואים שהתנא רבי אלעזר חולק עליו ואומר שכל המלמד את בתו תורה כאילו מלמדה תיפלות (הרמב”ם מסביר שתיפלות הן דברי שווא והבל). ולפי הרמב”ם אין לזה קשר לחשיבות לימוד תורה לילדים.

חשיבות לימוד תורה לנשים
חשיבות לימוד תורה לנשים

האם יש גם חשיבות לימוד תורה לנשים?

ובתלמוד ירושלמי נאמר בעניין אם יש חשיבות לימוד תורה לנשים, בצורה הרבה יותר עוצמתית וברורה: יישרפו דברי תורה ואל יימסרו לנשים. אם כן, רואים אנחנו דעות חלוקות בעניין לימוד תורה לנשים. ואין כוונתנו להיכנס בין ההרים הגבוהים אלא להביא את דברי הגמרא כהווייתן. אולם מה שברור הוא שגם אישה שמשתוקקת מאוד ללמוד תורה ולהיות רוחנית, יכולה להשתתף בהסכם יישכר וזבולון (כפי שנראה להלן) ולהיות שותפה בלימוד התורה.

כי מי שאינו פנוי ללמוד כל היום יכול לערוך הסכם יששכר וזבולון בינו לבין מישהו שלומד תורה ולהרוויח שכר מצוות לימוד התורה, כפי שכתוב “עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר”. ואיך זה עובד? אם תומכים בתלמיד חכם שיושב והוגה בתורה במשך כל היום ובלי התמיכה לא הייתה לו האפשרות ללמוד תורה כל היום. ובצורה הזאת יש לתומך חלק גדול בלימוד (יש אומרים אפילו 50%).

ויש האומרים שזה כהסכם חוזי לכל דבר ועניין (כאן באתר תוכלו למצוא הסכם יששכר וזבולון להורדה). דרכנו – עמותת עזרה משמים מבית אור הרשב”י ניתן לחתום הסכם יששכר וזבולון עם תלמידי חכמים חשובים ונזקקים בעלי משפחות שיושבים והוגים בתורה ובהלכה כל היום ועל ידי כך הם יראו שמערכים את לימוד התורה. ואז אפשר גם לקיים את הדעה שטוענת לחשיבות לימוד תורה לנשים וגם לקיים את הדעה האוסרת. ולצורך כך ניתן לתרום גם ממעשר כספים.

סיפור על חשיבות לימוד תורה
סיפור על חשיבות לימוד תורה

סיפור על חשיבות לימוד תורה

ונסיים בסיפור על חשיבות לימוד תורה אודות האדמו”ר בעל הדברי חיים מצאנז שכשהיה בן 4 הוא כבר שינן וידע בעל פה את כל תרי”ג המצוות שסידר הרמב”ם וכששאלו אותו מדוע בער לו כך הדבר, לדעת את תרי”ג המצוות בעל פה, הוא השיב – כל חייל שיוצא למלא את המשימות שהוטלו עליו על ידי מפקדו צריך לדעת בעל פה את כל פרטי המשימה, אנו, סיים הילד, שאנו חיילים בצבאו של הקב”ה על אחת כמה וכמה שאנו צריכים לדעת את הפקודות שלו בעל פה. מתוך הסיפור על חשיבות לימוד תורה של האדמו”ר מצאנז בהיותו ילד, אנו צריכים ללמוד עד כמה חשיבות לימוד תורה בכל גיל.

אפשר כבר עכשיו, כאן באתר לתרום תרומה לעילוי נשמת או תרומה לחגים וכדומה לאברכים תלמידי חכמים בעלי משפחות מרובות ילדים ומעוטי יכולת.

 

חשיבות לימוד תורה

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?