בס"ד
לימוד גמרא
לימוד גמרא

קצת על לימוד גמרא

לימוד גמרא

תלמידי חכמים ילמדו גמרא לזכותכם – לבריאות, זיווג הגון ופרנסה ברווח או לעילוי נשמת יקיריכם.

הלימוד יתקיים בשעת הרצון לאחר עריכת תיקון חצות ליל, במשך כל השבוע.

חשיבות לימוד גמרא בכלל ולנשמה בפרט

לימוד תורה מכל סוג שהוא, זה חשוב מאוד, אך למעלת לימוד הגמרא יש חשיבות יתרה. מרן הגר”ע יוסף זצ”ל בספרו חזון עובדיה (בהלכות פורים בשם הגמרא במסכת בבא מציעא דף לג): העוסקים במקרא אין זה חשוב כמו העוסקים במשנה ובתלמוד. הרידב”ז שהיה מגדולי הרבנים בדורות עברו כותב בצוואתו: “לאחר אריכות ימים ושנים וכו’ ביום שתאמרו קדיש, ללמוד דף גמרא באותו יום וכו’ כי לא תעשו נחת רוח לנשמתי באומרכם קדיש בלי לימוד גמרא“. אמנם הרידב”ז מדבר על יום הפטירה, אך מכל מקום מכאן אנו רואים את חשיבות לימוד הגמרא לגרימת נחת רוח לנשמה.

חשיבות לימוד גמרא בלילה

בספר ליקוטי עצות של מוהרנ”ת זיע”א כתב (ליקוטי עצות, תלמוד תורה ז): “על ידי לימוד גמרא בלילה חוט של חסד נמשך עליו וכו’ שלא יזיק לו שמיעת קול נגינה דסטרא אחרא, שמזקת הרבה מאוד לעבודת הבורא יתברך וכו’ ויוכל למשול בכל מה שירצה”. והרב פאפיריש מתלמידי האריז”ל כתב: “אם בעל תורת עיון גמרא הוא, פשיטא שטוב ונעים (ללמוד גמרא אחר חצות, לפי) ששכלו זך בעת ההיא”.

לימוד גמרא בהבנה

מי שאינו מבין את לימוד הגמרא כותב על כך בספר חסד לאברהם שזה כמו האוכל חיטה יחד עם הסובין שלה. וגם בספר ‘חיים שאל’ כתב: “צריך להבין בגמרא היוצא מפיו את פשט הדברים”. דרכנו ניתן למנות שליחים לשם כך ולשלם לתלמידי חכמים שילמדו גמרא מתוך הבנה מלאה בדעה צלולה לעילוי נשמת יקיריכם או לכל ישועה (ובפרט לאחר תיקון חצות כשהראש צלול).

לסיכום: אחד הדברים המועילים ביותר לעילוי נשמת ההורים הוא תמיכה כספית בתלמידי חכמים שלומדים גמרא לאחר תיקון חצות. שמלבד שהוא עת רצון הוא גם זמן שרובנו איננו יכולים ללמוד אז ועוד בהבנה… ואם כן, כשתומכים בהם הם הופכים להיות שליחים שלנו ושליחו של אדם כמותו. והצדקה היא כפולה ומכופלת – גם לימוד גמרא בחצות לפני אשמורת הבוקר וגם תמיכה בתלמידי חכמים. ניתן לתרום מכספי מעשר.

לימוד גמרא

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?