בס"ד
לימוד זוהר
לימוד זוהר

קצת על לימוד זוהר

לימוד זוהר

תלמידי חכמים ילמדו זוהר לזכותכם – לבריאות, זיווג הגון ופרנסה ברווח או לעילוי נשמת יקיריכם.

הלימוד יתקיים בשעת הרצון לאחר עריכת תיקון חצות ליל, במשך כל השבוע.

חשיבות לימוד הזוהר הקדוש

הרמח”ל זיע”א כתב: “מן התיקונים הגדולים שנתקנו בעולם היה ספר הזוהר וכו’ להצמיח קרן ישועה לבית ישראל”. עצם אמירת מילות הזוהר חשובה היא גם ללא הבנת התוכן, כך פסקו רוב הפוסקים, בניגוד לשאר התורה שבעל פה שבה אמירה ללא הבנה אינה נחשבת ללימוד. מכאן אנו רואים את גדלותו של ספר הזוהר. וכפי שהוא מכונה בפי כול – הזוהר ‘הקדוש’. על אחת כמה וכמה שלימוד ספר הזוהר בעיון כלומר עם הבנה, היא גדולה ונשגבה. ומובא שתלמידי הרמח”ל קיבלו על עצמם: “לקבוע לימוד תמידי אשר לא יפסיק וכו’ בספר הזוהר הקדוש”. ומי הוא זה אשר יכול ליטול חלק בלימוד נשגב שכזה ואינו משתתף.

חשיבות הלימוד לאחר תיקון חצות ושעת הרצון בעת זו

בזוהר הקדוש כתוב שבחצות נפתחים שערי רחמים ורצון ונמשכת שעת הרצון עד עלות השחר שאז היא מגיעה לשיאה. עוד מובא בזוהר וכן בשער הכוונות של האר”י ז”ל שיש לעסוק בתורה לאחר אמירת תיקון חצות. הרש”ש זיע”א כתב בספר ‘נהר שלום’ שיש מעלה גדולה ללמוד בחצות.

השתתפות ותמיכה בלימוד הזוהר שנלמד במשך השבוע על ידי תלמידי חכמים אחרי עשיית תיקון חצות זהו דבר חשוב מאוד ומסוגל לבריאות, להצלחה בעסקים ולמלא כל המשאלות וכן לעילוי נשמת קרובי משפחה. רכשו ‘אפודת מגן’ רוחנית שתוסיף לכם זכויות ותינצלו משעות רעות המתרגשות ובאות בעולם. התרומה עוברת לתלמידי חכמים נזקקים והצדקה היא כפולה ומכופלת. ניתן גם לקיים בכך מצוות מעשר כספים.

 

 

 

 

לימוד זוהר

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?