בס"ד
לימוד מוסר

קצת על לימוד מוסר

לימוד מוסר

תלמידי חכמים ילמדו מוסר לזכותכם – לבריאות, זיווג הגון ופרנסה ברווח או לעילוי נשמת יקיריכם.

הלימוד יתקיים בשעת הרצון לאחר עריכת תיקון חצות ליל, במשך כל השבוע.

חשיבות לימוד מוסר

כתב תלמיד הרשב”א ר”י סקילי בספרו תורת המנחה (פרשת יתרו דרשה כד): על ידי שני דברים נעשה האדם מושלם, על ידי לימוד המוסר ועל ידי לימוד חכמת התורה. וקניית מעלת המוסר היא קודמת למעלת החכמה וכו’.

בצוואת הגאון החסיד רבי יעקב מליסא זצוק”ל (בעל “נתיבות המשפט”) כתב: “הנני מזהיר אתכם שתקבעו שיעור בכל יום בספרי מוסר”. בספר “יסוד ושורש העבודה” כתב: וגם האר”י ז”ל מזהיר מאד לאדם שילמוד בכל יום ספרי יראה ומוסר, ולא יעדר אף יום אחד מלימוד זה. ובספר “יערות דבש” כתב: מי שבשם ישראל יכונה, מחויב עליו לקרות בכל יום ערב ובקר איזה דפים מספרי מוסר. בספר ‘תפארת ישראל’ (קידושין) כתב: חובה על כל אדם מאיתנו ללמוד מוסר תמידין כסדרן וכו’. רבי ישראל מסלנט זצוק”ל כתב: וכעת ראיתי להרב חיד”א בספרו חומת אנך שכתב, והזהירו הקדמונים ללמוד בספרי מוסר וכו’.

רבי יהודה לייב חסמן מגדולי בעלי המוסר בדור הקודם כותב בספר המוסר והדעת: גדול כח לימוד המוסר וכו’. ובספר הליכות עולם כתב: גם בימי העוצר של הבריטים, לא נמנענו מללכת לבית הכנסת ללימוד המוסר, וה’ יתברך הצילנו מידם. ע”כ.

חשיבות הלימוד בחצות הלילה

אחת הסגולות של הקם בחצות לילה לעסוק בתורה שמקרב הגאולה (רבי חיים פלאג’י). ובספר ‘ראשית חכמה’ (שער הקדושה פרק ז) כתב: יתמיד לקום בכל לילה בחצות ויעסוק בתורה וכו’.

הרב אברהם ענטיבי זצ”ל בספרו קרבן אשה כתב: כל זמן שהקהילה למדו בחצות, היה שפע בעולם, והכל בזול, ואין דאגה בלב איש, ואין מישהו שנפטר לפני זמנו.

דרכנו ניתן להעביר תרומות למען תלמידי חכמים הלומדים מוסר במשך כל ימי השבוע לאחר תיקון חצות ושליחו של אדם כמותו. ההכנסות יעברו כתרומה לנזקקים תלמידי חכמים והצדקה כפולה ומכופלת.

 

לימוד מוסר

תינתן אפשרות להזכרת שמכם

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. אפשר לתרום ממעשר כספים לזכות העצומה שנדיר למצוא כדוגמתה.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. 100% מהצדקה לנזקקים

בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- לימוד מוסר

צדקה+הקדשת לימוד לימוד מוסר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?