בס"ד
איך עושים מעשר כספים

איך עושים מעשר כספים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

בטרם ניכנס לנושא המאמר – ‘איך עושים מעשר כספים’, ברצוננו להדגיש כי אנו עמותת שמים בארץ שע”י אור הרשב”י המקורית, כאן ניתן לתרום תרומות למשפחות תלמדי חכמים נזקקות. העמותה שמה דגש על אמינות, וצדקה לשם שמיים ללא תמורה למתחזקי האתר. כאן יש לכם את היתרון הגדול של להחזיק תלמידי חכמים וכו’. כאן אפשר לתרום צדקה לאמירת קדיש בתשלום, להקדשת רעיונות לעילוי נשמת קרוביכם או להצלחה במציאת זיווג או כל ישועה שאתם צריכים. למטרה של החזקת נזקקים.

איך עושים מעשר כספים

מעשר כספים היא סגולה לפרנסה ברווח ולעשירות. השאלה היא איך מקיימים את הסגולה כראוי על פרטיה וכוונותיה בכדי שיהיה לה באמת כוח לפעול ישועות? ומלבד סגולה זו ישנם עוד סגולות לפרנסה ברווח ובשפע, מה הם סגולות אלו? ואיך מקיימים אותם? בגמרא במסכת תענית דף ט אומר רבי יוחנן על מה שכתוב בתורה ‘עשר תעשר’ שכפילות הלשון באה להורות שיש לעשר בשביל להתעשר.

אך האם מדובר שם גם במעשרות כספים או רק במעשרות התבואה, בכך יש מחלוקת בין מפרשני התלמוד. לפי שיטת התוספות שם במקום, הכוונה של הלימוד מוסבת גם למי שנותן מעשרות כספים, כלומר גם הוא זוכה לעשירות, אם יפריש מכל הכנסותיו לצורך מעשר כספים לעניים וכו’. מכל רווח שהוא.

בשולחן ערוך בחלק יורה דעה סימן רמז פסק כדעת בעלי התוספות הנ”ל, שהלימוד של עשר בשביל שתתעשר מוסב גם על המפריש מעשרות מהכנסותיו. ולא זו בלבד, אלא שמותר לאדם לנסות את הקב”ה במצווה זו של צדקה ולומר – אם אתעשר אפריש ממון לצדקה. ובדומה לכך כתוב בספר מלאכי (פרק ג’): “והבאתם את כל המעשר וכו’ ובחנוני נא בזאת, אם לא אפתח לכם את ארובות השמים וכו”.

כלומר שהקב”ה אומר שאפשר כביכול לבחון אותו, ולבדוק שאכן לאחר הפרשת מעשרות הכספים אכן הקב”ה קיים הבטחתו. אולם, אם לא מקיימים את המצווה כתיקונה ייתכן שלא תחול הברכה ולא יהיה תוקף להבטחה הזאת של הקב”ה. ולכן צריך לדעת את פרטי המצווה ולקיימה כהוגן וכראוי.

איך עושים מעשר כספים
רוצים לדעת איך עושים מעשר כספים?

כספי מעשר למשפחה

בעיקרון מצוות מעשר כספים למשפחה הוא כסף המיועד לעניים ועדיף לעניים תלמידי חכמים. רבים שואלים איך עושים מעשר כספים עם מצוות, כלומר האם הם יכולים להפריש מעשרות כספים לקיום מצוות שונות, כמו לקנות את צורכי הסוכה, ציצית, נרתיק לתפילין, הסכם יששכר וזבולון וכדו’. או שיש כאלה ששואלים אם הם יכולים לרכוש כיבוד לשיעור תורה עם כספי המעשרות, או לקנות מקום ישיבה בבית הכנסת, או עליה לתורה וכו’.

התשובה היא שבדברים שהאדם מחויב בהם הדבר הוא בלתי אפשרי משום שמדובר בחיוב המוטל על האדם ואי אפשר להיפטר מחיוב באמצעות כספי מעשרות הכספים. ולכן מצוות סוכה לא ניתן לקיים אותה מכספי מעשרות. אולם שאר דברים, כגון תרומה לשיעור תורה או עליה לתורה (לפני שמתחייב, כגון שגומר בדעתו לפני מכירת העליות שייתן מכספי מעשרות), זה תלוי בדעות בין הפוסקים. יש האומרים שמעשרות הכספים מיועדות לעניים דווקא ויש המתירים לשאר צורכי צדקה.

ולכן הצדקה ומעשרות הכספים המהודרים ביותר הם נתינה לעניים תלמידי חכמים, שאין להם די צורכם למחיה מינימלית. וודאי לא להשתמש למצוות מחויבות. בהתאם לכך כתבו הפוסקים כי מצוות ‘מתנות לאביונים’ למשל, לא ניתן לקיים ממצוות מעשר. אלא אם כן הוא רוצה להוסיף על הסכום המינימלי של המצווה יכול להוסיף מכספי מעשר.

או שרוצה לתרום לכמה ארגונים העוסקים במתנות לאביונים ובאספקת מזון בסיסי לתלמידי חכמים נזקקים בעלי משפחות, מה שנקרא ביטחון תזונתי, גם את זה יכול הוא לתרום ממעשר כספים, לאחר שנתן את הסכום המינימלי שהוא מחויב בו מטעם ‘מתנות לאביונים’.

אפשר לתרום דרכינו מעשר כספים למשפחה נזקקת. אנו נהיה שליחים נאמנים, להעביר את התרומות ב-100% למקום הנכון, ללא עשיית רווחים כלל. תרמו עכשיו לעמותה ותזכו לישועות.

 

כספי מעשר למשפחה
כספי מעשר למשפחה
למעוניינים לתרום - איך עושים מעשר כספים

איך עושים מעשר כספים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- איך עושים מעשר כספים

צדקה+הקדשת לימוד איך עושים מעשר כספים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?