בס"ד
האם אישה צריכה לתת מעשר

האם אישה צריכה לתת מעשר

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

האם אישה צריכה לתת מעשר

האם אישה צריכה לתת מעשר
האם אישה צריכה לתת מעשר

אישה העובדת בתור בייבי סיטר או העוסקת במלאכה אחרת, צריכה להפריש מעשרות מהרווח, ככל רווח שאדם מרוויח. השאלה האמיתית היא לא האם אישה צריכה לתת מעשר, אלא האם היא צריכה לשאול את בעלה על כך? בשולחן ערוך חלק יורה דעה נפסק שאסור לאישה לתרום כסף לצדקה ללא ידיעת הבעל. הסיבה לכך היא – היות והכסף של האישה הוא מבחינה הלכתית בבעלותו של הבעל, לפיכך לא יכולה האישה לתרום ללא רשות בעלה. למרות שכיום הנשים רבות משתכרות בסכומים גבוהים, בכל אופן מבחינה הלכתית הכסף הוא תחת רשותו של הבעל. אלא אם כן יודעת שסכום זה ולצורך זה היה הבעל מסכים לתרום, וכן בתנאי שלא הביע התנגדות מפורשת. באופן זה מותר לה לתרום ללא ידיעתו. אולם יש הפוסקים כי כיום שהאישה עוסקת במסחר ובמו”מ (היא הנושאת ונותנת – כפי ההגדרה ההלכתית), ניתן לסמוך על דעת הראשונים הפוסקים כי במקרה זה, השכר שהיא מכניסה שייך לעצמה. אך זאת בתנאי שהיא תכוון לזכות בכסף זה.

כמה זה מעשר מהמשכורת של האישה

איך אישה מפרישה מעשר מהמשכורת? מה היא מכניסה בחישוב? מה מפחיתה? הבאנו לכן את התשובות לכל השאלות הנוגעות לשאלה הבוערת – כמה זה מעשר מהמשכורת. אולם נקדים ונאמר כי לגבי מי שהמשכורת דחוקה לה ביותר ולא ייוותר לה כסף לצרכים בסיסיים – לה ולילדיה, השאלה הזאת כלל אינה רלוונטית, היא צריכה כמובן להפריש צדקה, אך לגביה השיעור הוא כפי יכולתה, אף פחות מעשירית. כעת לגבי מי שכן מפרישה עשירית: מפרישים את המעשר רק מסכום הנטו של המשכורת. את הוצאות הנסיעה שמקבלת ממקום עבודתה צריך להפחית לפני החישוב, כלומר לא צריך להפריש עליהם מעשרות. קצבת לידה, מענק לידה, מענקי קורונה, דמי מחלה וכו’ מחויבות במעשרות. הוצאות מחייה, חשמל וארנונה אין מפחיתים אותם בחישוב המעשרות. קצבה שמקבלת חיילת בצבא נחשבת גם היא כמשכורת לגבי הפרשת מעשרות. מזון שקונה במקום העבודה אינה מפחיתה בחישוב, אלא אם כן מדובר במזון שקנתה רק לצורך העבודה, כגון נשנושים להנעים את העבודה.

מעשר כספים מירושה ומזכייה בלוטו

מעשר כספים מירושה ממונית – בשם השל”ה מובא כי ירושה חייבת מעשר, גם אם האב הקפיד כל ימיו במעשרות. לגבי מעשר כספים מירושה של נכס מניב וכדו’. אם הנכס נמכר לשם חלוקת הירושה יש להפריש עשירית מהסכום כדין ירושה ממונית. אך אם מדובר בנכס שהושכר וימשיך להיות מושכר תחת בעלות היורשים, אזי יש להפריש מעשר מדמי השכירות החודשיים. לגבי ירושה של חפץ שווה כסף שאינו מניב, כגון ריהוט וכו’ לדעת רוב הפוסקים ביניהם החזון איש והסטייפלר זיע”א, אין חיוב להפריש מכך. לעומתם סבר הגרש”ז אוירבאך כי ישנו חיוב להפריש מעשרות אף מחפץ שנפל בירושה. ואם מוכרת היורשת את החפץ שירשה, לכולי עלמא מוטלת עליה חיוב המעשרות. מזכייה בלוטו יש להפריש מעשר כספים.

 

למעוניינים לתרום - האם אישה צריכה לתת מעשר

האם אישה צריכה לתת מעשר

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- האם אישה צריכה לתת מעשר

צדקה+הקדשת לימוד האם אישה צריכה לתת מעשר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?