בס"ד
דיני מכספי מעשר

דיני מכספי מעשר

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

אתר זה הוקם במטרה להפיץ דיני מכספי מעשר וכן הלכות ומושגים בהסכם יששכר וזבולון ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. באתר זה תמצאו גם רעיונות לעילוי נשמת. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, אתם יכולים להיות בטוחים ש-100% מהתרומה שלכם כאן דרך האתר מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם… (תרמו כאן צדקה לעילוי נשמה).

כאן תוכלו לתרום תרומה לחגים כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל מיני מרעין בישין.

אפשר להקדיש את הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או לאמירת קדיש על ידי תלמידי חכמים.

דיני מכספי מעשר

דיני מכספי מעשר
דיני מכספי מעשר

תרומות ומעשרות הן מהמצוות החשובות והמרכזיות ביותר בתורה. הנוהגות גם בזמן שאין בית המקדש קיים. פירות וירקות שלא הופרשו מהם מעשרות הינם ‘טבל’, ואסור לאכול מהם. ברם שונים הם מדיני מכספי מעשר. שכן כסף שלא הופרש ממנו מעשר כספים אינו הופך לטבל. ובכל זאת רב השווה ביניהם: שניהם – שיעורם עשירית, (בכספי מעשר יש הידור עד חומש), שניהם מעשירים את בעליהם, ככתוב “עשר בשביל שתתעשר”. מקור החיוב של מעשרות הכספים, עומד במחלוקת בין הפוסקים. יש הטוענים כי מדובר במצווה מן התורה, יש הפוסקים כי מדובר במצווה מדרבנן, ויש אף הסוברים שמדובר במנהג. ההבדל בין השיטות בא לידי ביטוי במקרה של חוסר יכולת כלכלית – האם גם אז חייב האדם בהענקת מעשר למי שעני ממנו. אם החיוב הוא מן התורה מחויב האדם במעשרות אף במקרה כזה, כפי שהוא מחויב בכל מצוות התורה – למעט אם הוא אנוס. אך אם החיוב הוא מדין חכמים או מצד המנהג, אם כן, החובה היא רק בתורת נדר, ואם האדם לא התחיל להחזיק במנהג או התיר נדריו בפני שלושה חכמים, איננו מחויב בהפרשת מעשרות.

עוד קצת מדיני מעשר כספים בקצרה

האם דיני מעשר כספים נוהגים רק ברווחי מכירה או גם בירושה? על שאלה זאת ועוד, ננסה לענות בפסקה הבאה. המקרים הבאים חייבים במעשרות כספים: כסף שעבר לחזקתו בירושה. פיצויי פיטורין, רווחים מהשקעות של מניות או אג”חים בבורסה ומחוצה לה (השקעות אלטרנטיביות). קצבאות ילדים (למעט הכסף המושקע בתיק חיסכון), מענקי לידה וקורונה. קצבה מהצבא, מלגה של בחור ישיבה / אברך כולל. מתנת חתונה בכסף. ואלו המקרים שאינם חייבים בהפרשת מעשרות: ממון המיועד לקניית בית. מימוש של השקעה שלא הניבה רווחים. מלגת סטודנט המיועדת לתשלום שכר הלימוד. מתנת חתונה בשווי כסף (כך מקובל כיום בקרב הפוסקים). למי לתת? עדיפות ראשונה: תלמידי חכמים עניים. עדיפות שנייה: עניים שאינם תלמידי חכמים. עדיפות אחרונה: בתי כנסת, ישיבות, ספרי תורה, ספרי קודש אמירת קדיש בתשלום, תרומה לעילוי נשמת וכו’. תשלום חובות קודם להפרשת עשירית מההכנסות, אולם בכל אופן אינה פוטרת לגמרי מן הצדקה – ואף זאת רק במידה ובעל החוב אינו יכול לעמוד בשני התשלומים.

למעוניינים לתרום - דיני מכספי מעשר

דיני מכספי מעשר

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- דיני מכספי מעשר

צדקה+הקדשת לימוד דיני מכספי מעשר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?