בס"ד
האם מורידים מעשר מירושה

האם מורידים מעשר מירושה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

אנו עמותת עזרה משמים מבית אור הרשב”י המקורית. אנו מעבירים את תרומותיכם למשפחות של תלמידי חכמים נזקקים ובאפשרותכם לחתום כאן על הסכם יששכר וזבולון. בעמותת עזרה משמים מקפידים על אמינות ושקיפות. בניית ותחזוקת האתר היא בהתנדבות לשם שמיים. כאן ניתן להקדיש לימוד להחזקת נזקקים וכן אמירת קדיש בתשלום.

האם מורידים מעשר מירושה

קיבלתם ירושה? אתם מסתפקים אם אתם צריכים להפריש מעשר כספים מהירושה? אתם מחפשים רעיונות לעילוי נשמת? ננסה לענות לכם. אך כתמיד אנו מדגישים כי אין לנו סמכות לפסוק הלכה. וכעת נמשיך לענות את התשובה כפי העולה לנו מדברי הפוסקים לאחר שלמדנו את הדברים.

להלכה נפסק כי חובה להפריש מעשר אף מן הירושה ואף על פי שגם המוריש הפריש מעשר טרם פטירתו עדיין חובה על היורש לשוב ולהפריש מעשר כספים מן הירושה. את כספי המעשרות מצווה מלכתחילה לתת לעניים. ונחלקו הפוסקים אם ניתן לשלם מכספי המעשרות אף מצוות אחרות כגון קניית ספרי קודש וכדו’. ומה שבטוח הוא שלפי כל הפוסקים לא ניתן לשלם עם מעשרות מצוות שהוא מחויב בקיומם, כגון מצוות מתנות לאביונים וכדו’.

ולתת צדקה לעילוי נשמה או מכספי מעשרות וכדו’, לקרובי משפחתו הנזקקים, זה וודאי מותר ואף הידור הוא. והרמה העליונה ביותר של מצוות מעשר הכספים היא תרומת הכסף כתרומה לחגים או לכל ימות השנה לתלמידי חכמים עניים. בכך תומך הנותן גם בעניים וגם בתלמוד התורה שלהם. שחשיבות אחזקת ועידוד לימוד התורה היא בדרגה גבוהה מאוד.

האם מורידים מעשר מירושה
האם מורידים מעשר מירושה

מכסף צריך להפריש מעשר משווה כסף לא

המקור לחיוב קיום מעשר כספים גם בכסף שקיבל מירושה אף אם ידוע לו בוודאות שאביו הפריש מעשר כספים מהכסף שהוריש, הוא מהספר פתחי תשובה על שולחן ערוך חלק יורה דעה סימן רמט בשם השל”ה וכן בספר אהבת חסד מבעל החפץ חיים זצ”ל בחלק ב’ של הספר בשם אליה רבה.

אבל, מוסיפים הפוסקים (מרנן הרב וואזנר והרב שטרנבוך זצוק”ל), שאם הוריש המנוח נכס, אינו צריך להפריש כספי מעשרות משווי הנכס, אלא אם כן הוא מוכר את הנכס, אז הוא יצטרך להפריש 10% מהנכס לצדקה. והוא הדין לכל דבר ערך שהוא שווה כסף שירש האדם, הוא לא צריך להפריש מהשווי של דבר הערך. אלא שהחיוב חל עליו כאשר הוא מוכר או מממש את החפץ או הנכס.

ובקיצור נאמר: על ירושה של כסף ממש, צריך להפריש מעשר, גם אם המוריש עישר. ואילו על ירושה של דבר ערך אין צריך להפריש מעשר כל עוד היורש לא מוכר את הדבר. יש החולקים ומחמירים גם בדבר ערך להפריש מעשר מהשווי של הדבר.

מעשר ממענקים, פיצויי פיטורים, מתנות ועוד

ונביא מעט מדברי רבינו יונה על החיוב להפריש מעשרות כספים, וכך הוא כותב: מכל דבר שמשתכר, הן ללמד, הן לכתוב, הן לעשות מלאכה, או אף אם מצא מציאה או נתנו לו במתנה, או בכל עניין שיהיה, הן כסף הן שווה זהב, מן הכול יפריש מעשר. והט”ז בסימן שלא פוסק שגם ממתנות צריך להפריש מעשר, אף אם הנותן כבר הפריש. משום שהחיוב חל כל אדם.

כך גם ממענקים או מפיצויי פיטורים שקיבל אדם עליו להפריש מעשרות. ואם קיבל מתנה שוות כסף ולא כסף ממשי, אין צורך להפריש מעשרות. אולם אנו מדגישים כי יש המחמירים ואומרים שיש כן חיוב להפריש מעשר משווה כסף (כך פסק בין היתר הגאון ר’ שלמה זלמן אוירבך) אולם מהפוסקים עולה כי הפסיקה המקובלת היא שאין צורך בכך. ולכן, זוג צעיר שקיבלו מתנות בחתונתם צריכים להפריש מעשרות רק על הכסף המזומן שקיבלו.

לסיכום – צריך להפריש מעשרות אף מכספי ירושה ואף אם המוריש הפריש מעשרות מאותו כסף עצמו אין זה פוטר את היורש. ומלכתחילה מצווה לתת את המעשר לנזקקים ולא למצוות אחרות. ובוודאי שלא ניתן לשלם מכספי מעשר מצוות שיש לו חיוב לקיימם.

יש לכם כאן ועכשיו אפשרות לתרום דרכינו תרומה לעילוי נשמה למשפחות תלמידי חכמים נצרכים. אנחנו נהיה שליחים נאמנים להעביר את התרומות במלואם למקום הנכון בהתנדבות מלאה.

כרגע יש לכם אפשרות לזכות בכל הישועות האמורות במצוות הצדקה בלחיצה אחת.

למעוניינים לתרום - האם מורידים מעשר מירושה

האם מורידים מעשר מירושה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- האם מורידים מעשר מירושה

צדקה+הקדשת לימוד האם מורידים מעשר מירושה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?