בס"ד
הדלקת נר זיכרון

הדלקת נר זיכרון

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

אם נפטר לנו חלילה קרוב משפחה בפטירה טבעית או אפילו לא טבעית אנו מדליקים נר לעילוי נשמתו/ה. הדלקת נר זיכרון עשויה להוקיר את זכרו/ה של הנפטר/ת. הדלקת נר נותנת תחושת אחווה ושותפות גורל עם קרובי משפחתנו שאינם אתנו בין החיים. הנר מנציח את זכר הנפטר/ת. במאמר הנוכחי ננסה להבין מדוע מדליקים נר דווקא, מתי מדליקים את הנר, האם יש נר מסוים ועוד.

המנהג הוא להדליק נר לעילוי נשמת הנפטר ומובא בספרים שבשבעת הימים הראשונים לפטירה מה שמכונה בפי כל ‘השבעה’ שהנר ידלוק ברצף כולל ביום השבת (כמובן שיש להדליקו לפני שבת). בשבעת ימים אלו צריך הנר לדלוק גם אם לפי ההלכה לא יושבים אז שבעה. כגון שחל חג במהלך ימי השבעה.

הדלקת נר זיכרון – מתי ואיפה

בנוסף לנר שמדליקים בכל ימי השבעה, נהוג גם להדליק נר כל שנה ביום הפטירה העברי – ביום ה’יארצייט’. כמו כן, בחגים בהם נוהגים להזכיר נשמות בבית הכנסת מדליקים גם כן נר בבית. החגים הנהוגים להזכיר בהם נשמות הם: יום כיפור, שמחת תורה, שביעי של פסח וחג השבועות. כמו כן יש הנוהגים שבכל השנה הראשונה לפטירה ידלוק נר ברצף עד ליום השנה.

והיכן צריך להדליק את הנר? בימי השבעה צריך הנר לדלוק בבית הנפטר ועדיף בחדר שבו נפטר (אם נפטר בבית ל”ע), ואם אין אפשרות להדליק בביתו, מדליקים בבית האבלים. ביום הפטירה העברי מדליקים בבית או בבית הכנסת. את נר הזיכרון מדליקים ללא ברכה מסוימת, אך אומרים: אני מדליק/ה את הנר לעילוי נשמת פלוני/ת בן/ת פלוני.

הדלקת נר זיכרון
הדלקת נר זיכרון

הדלקת נר – המקורות והדעות

הדלקת נר היא סגולה מקובלת שגורמת לעילוי נשמתו של המנוח/ה. המקור הקדום של המנהג הוא במשנה, כפי שאנחנו רואים שכבר במשנה במסכת ברכות (דף נ”ב) מובא: “אין מברכין בורא מאורי האש במוצאי שבת על הנר של מתים” ובספר משלי (פרק כ פסוק כז) מרומז: “נר ה’ נשמת אדם”. עם זאת ישנם קהילות מיוצאי תימן שאינם נוהגים להדליק נרות.

אך בספרי הקבלה מבואר ומורחב רבות אודות הפעולה של הנר לנשמה, שהדבר גורם לעילוי נשמתה ולהנאת הנשמה בשמיים מהנר. ויש כאלה שאומרים כי עיקר העניין של הדלקת נר לעילוי נשמת הנפטר הוא דווקא בתרומת נר לצורך לימוד בבית המדרש (בימים עברו כאשר עוד לא הייתה תאורת החשמל) ואז יש לנשמה עילוי על ידי הזכויות של לומדי התורה.

הדלקת נר
הדלקת נר

עוד על הדלקת נר נשמה

ובכל מקרה ברוב המקומות נהוג שעצם הדלקת נר נשמה היא עילוי לנשמה. וכאמור הסמיכו את זה על הפסוק “נר ה’ נשמת אדם”. המנהג הוא להדליק את הנר בשבעה, ביום השנה ונר תמיד על הקבר. מבואר בספרים שנר מועיל מאוד לעילוי נשמת הנפטר.

בספר רבינו בחיי (שמות כה) כתוב ש”הנשמה נהנית בהדלקת הנרות” וכן ש”היא מתהלכת בעידוני ההוד והשמחה ומתפשטת ומתרחבת מתוך הנאת האורה” ועוד כתוב שם בספר רבינו בחיי על הדלקת נר נשמה – שהנשמה “נמשכת אחר האור שהוא מינה אף על פי שהוא אור גופני והנשמה אור רוחני, זך ופשוט, ועל כן המשילה שלמה המלך ע”ה לנר, הוא שאמר (שלמה המלך במשלי פרק כ): נר ה’ נשמת אדם”.

הדלקת נר נשמה
הדלקת נר נשמה

השלמת הפעולה של נר נשמה

אין זה משנה איזה סוג נר מדליקים לעילוי נשמה, כל נר כשר לכך, בין אם מדובר בנר נשמה משמן זית או משמן פרפין וכדומה, כל חומר כשר לשמש כנר נשמה. כיום מצוי בחנויות נרות נשמה שבועיים המתאימים לימי השבעה ללא צורך בהדלקה חוזרת. וכפי שראינו חשוב מאוד להדליק נר נשמה אישי לעילוי הנשמה וזה מועיל גם שיזכרו את המנוח/ה.

אך לא רק באמצעות נר אפשר לעשות זיכרון לנפטר/ת, ניתן ומצווה גדולה לעשות לנפטר/ת זיכרון בעולם הזה על ידי מצוות שעושים כגון מצוות הצדקה. תמיכה בתלמידי חכמים והחזקת אברכים שעוסקים בתורה יומם ולילה. זה ישלים את פעולת הנר – המצווה של תמיכה בתלמידי חכמים. כמו כן נוהגים לומר קדיש במשך השנה הראשונה של הפטירה לעילוי נשמת המנוח. ומי שאין בידו להתמיד במשך שנה באמירת קדיש יכול לבקש כאן באתר על ידי אמירת קדיש בתשלום באמצעות תלמידי חכמים, צדיקים ויראי שמים. צרו עמנו קשר כבר עכשיו להשלמת הפעולה של הדלקת נר זיכרון. ניתן לתרום מכספי מעשר.

נר נשמה
נר נשמה
למעוניינים לתרום - הדלקת נר זיכרון

הדלקת נר זיכרון

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- הדלקת נר זיכרון

צדקה+הקדשת לימוד הדלקת נר זיכרון. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?