בס"ד
כמה זה מעשר כספים

כמה זה מעשר כספים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקר.ה! את.ה יודע.ת כמה זה מעשר כספים? כאן יש לכם את ההזדמנות לדעת ולהשפיע לטובה על משפחות תלמידי חכמים נזקקות וכן להוריד טופס הסכם יששכר וזבולון.

האתר שלנו הוקם בשביל להביא לכם רעיונות לעילוי נשמת וכן כדי לתמוך בארגוני חסד כמו ארגון עזרה משמים בשיתוף עמותת אור הרשב”י המקורית. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מכל תרומה לעילוי נשמת ובכלל מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את הפלוס של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם או באמצעות תרומה לחגים לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

כמה זה מעשר כספים

כמה זה מעשר כספים
כמה זה מעשר כספים

ישנם דעות שונות בנוגע לשאלה כמה זה מעשר כספים, אנשים רבים אינם ברורים דיים בדעות השונות. ננסה ללבן את העניין באופן כללי, ואיך בפועל יש לנהוג. בתורה כתוב: “עשר תעשר” וחז”ל אמרו על כך – “עשר כדי שתתעשר”. מעשר כספים אינו קשור לשנת השמיטה כשאר המעשרות התלויות במספר השנה מתוך המחזור של שבע שנות השמיטה. בשנה השלישית והשישית נותנים מעשר לעני ואילו בשאר השנים – מלבד שנת השמיטה – נותנים מעשר שני ללוי. כיום כשבית המקדש אינו עומד על תילו, חיובן של מעשרות אלו אינו מן התורה. לעומת זאת, מעשר כספים נוהג בכל שנה ולאורך כל השנים. מקורו תלוי במחלוקת. יש האומרים כי מקור הציווי הוא מן התורה. שיטה נוספת של הפוסקים היא כי מדובר במצווה דרבנן, ולעומתם יש הפוסקים שמדובר במנהג. גם בנוגע לשאלה כמה זה מעשר כספים יש הבדל, שכן מעשר כספים צריך להפריש רק מרווחים ואילו שאר המעשרות מפרישים מכל היבול.

מעשר כספים חובות

בפסקה הבאה נדון בשאלה כיצד מפרישים מעשרות כששרויים בחובות, והאם במצב כזה עדיין חל החיוב? ובעצם אולי מדובר באיסור – במקרה שאדם חייב כספים לאנשים פרטיים. הכלל הראשון הוא כי אכן, אם נתינת המעשר תגרום לו להפחית בהחזר החובות, יקדים את פירעון החוב. הרב וואזנר – מגדולי פוסקי ההלכה בדורנו – מחמיר אף יותר מכך. לפי פסיקתו המובאת בספרו ‘שבט הלוי’: אם אדם קיבל הלוואה של סכום גדול, לקניית דירה או לעריכת שמחה משפחתית וכדו’, והמלווה לא הגדיר תאריך מסוים לפירעון, אלא התנה עמו שיחזיר לו כשיבקש או כשירווח לו, הרי שאותו לווה הוא בעל חוב כל רגע, מכיוון שכל הזמן הוא צריך לאגור כסף לתשלום החוב. כמו כן, לפי הרב וואזנר חובות לבנקים קודמים למעשר כספים חובות. אך באותה מידה – ממשיך הרב וואזנר וכותב, עליו לצמצם גם בהוצאות הבית, ולא לחיות ברחבות יתר, על מנת שיוכל להפריש יותר כסף לפירעון החובות.

האם מותר לתת מתנה מכספי מעשר

האם מותר לתת מתנה מכספי מעשר?! לכאורה, מה הם צדדי הספק? מתנה היא צורך אישי שאינו קשור לצדקה לעילוי נשמה וכדו’, ודאי שלא אפשרי. ברם השאלה קיימת כאשר מדובר במתנה לצורך מצווה, כגון לקנות ספר עזר תורני לתלמיד, או סידור למתחזק וכדו’. התשובה תלויה במספר גורמים: א. אם המקבל הוא חסר אמצעים מותר. ב. אם אין הנותן מחויב לקנות את הספר. ספר לתלמוד התורה לבן לדוגמה נחשב למחויבות. או לצורך מתנה באירוע שלא מקובל להגיע בלי מתנה. או אז נותן המתנה חוסך כסף מעצמו על חשבון המעשרות, שזה אסור. ג. לשם חיזוק וקירוב אדם הרחוק משמירת תורה ומצוות יש המתירים, גם כשלא מתקיים התנאי של סעיף א’ – שהינו חסר אמצעים. ברם אין זה נחשב לצדקה לעני, שהיא בעדיפות ראשונה בהגדרות המטרה של מצוות מעשר הכספים.

ומה לגבי מתנה לבר מצווה / חתונה / שמחה משפחתית?

גם בנידון זה התשובה מתחלקת למספר גורמים: א. אם המתנה מיועדת לכיסוי הוצאות החתונה / האירוע, ואכן ניתן להשתמש בה למטרה זו, אזי ניתן לממן את המתנה מכספי מעשר. ב. זאת בתנאי שמי שמממן את חתונה / האירוע הוא נזקק (בחתונה למשל, אם ההורים מממנים הולכים לפי ההורים, ואם הזוג, הדבר נבדק לפי היכולת הכלכלית של הזוג). ג. למרות האמור, אם לא נהוג להגיע ‘בידיים ריקות’ באירועים מן הסוג הזה, אזי באופן עקרוני אסור לתת מכספי מעשר. אך הרוצה להוסיף סכום מעל המקובל, מותר לו להוסיף את ההפרש מכספי מעשר. בכל מקרה שיהיה במזל טוב!

כמה זה מעשרות כספים
כמה זה מעשרות כספים

כמה זה מעשרות כספים

השאלה כמה זה מעשרות כספים היא שאלה כללית, היא יכולה להיות רלוונטית לגבי מעשר שני/ מעשר עני שהיו נותנים ללוי ולעני בזמן שבית המקדש. והיא יכולה להיות רלוונטית גם בימינו אנו לגבי מעשר כספים, אנו נתמקד כעת באפשרות האחרונה. התשובה לשאלת הכותרת היא ‘זה תלוי’… כלומר, כל אחד תלוי באפשרויות וביכולות הכלכליות שלו. נתחיל מהגבול העליון – חז”ל קבעו כי מצווה מן המובחר להפריש מעשרות עד גובה 20% מהרווחים, היא נקראת מידה יפה. הרבי מליובאוויטש פסק לתת קרוב לחומש (הופיע בגיליון שיחת השבוע), הדרגה הפחותה ממנה היא עשירית. והיא נקראת מידה בינונית, ומי שדחוק בפרנסתו והוא עצמו נזקק לעזרת אחרים, מותר לו אף פחות מעשירית. ברם גם הנזקק רשאי לתת עשירית מרווחיו, ואף אם אין לו כרגע לתת, מותר לו לשלם באיחור, אך ישתדל לנהל רשימה מסודרת כדי שיהיה מוכן לעתות הרווחה.

מה הכלל בחישוב מעשרות כספים לגבי קיזוז של הוצאות.

לגבי חישוב הוצאות בחשבון של סכום המעשר, הכלל הוא שכל דבר שהוא חובה על האדם אין הוא יכול לקזז מכספי מעשר, גם אם מדובר בכסף המגיע לעניים וגם אם מדובר בצורך מצווה. ולכן אין קונים ארבעה מינים או תרנגולת לכפרות מכספי מעשר. כספי ביטוח לאומי אינם יכולים להיחשב כספי מעשרות, למרות שחלק מהכסף מגיע לנזקקים ואביונים, מהטעם הנ”ל – מדובר בחובה שהטילה המדינה על האדם ואינו יכול להתחמק ממנה. לגבי מתנה לחתונה – במקום שלא מקובל לבוא ללא מתנה, האם זה נחשב לחובה? התשובה היא שאכן מדובר בחובה, למרות שהחובה נוצרה כתוצאה ממנהג חברתי. אך אדם שיודע שהחתן, הכלה או הוריהם נזקקים ורוצה להוסיף על הסכום המקובל, מותר לו להוסיף את ההפרש מכספי מעשר. וכמו כן לגבי רכישת כרטיס הגרלה של מוסד תורני או ארגון חסד מכספי מעשר, יש האומרים כי על האדם לקזז את הסכום שהיה מוכן לשלם כדי להיכנס לגורל, ואת השאר יכול להכניס בחישוב מעשרות כספים.

מחשבון מעשר כספים
מחשבון מעשר כספים

מחשבון מעשר כספים

מלאכת חישוב סכום המעשרות אינה דבר של מה בכך, למרות שזה נראה לכאורה פשוט – סיכום הרווחים והכפלה ב-0.2 או ב-0.1. ובכל זאת מרבית האנשים מרגישים בזה מעמסה, מרבית האנשים מחשבים את המעשרות באופן משוער. למעשה מדובר בהחמצה, היות והדבר מביא ברכה לבית, וישנם הפוסקים כי כדי שאכן הדבר יפעל את פעולתו ויביא שפע, יש צורך להפריש מעשרות באופן מדויק ומחושב. הסיבה שאנשים מרגישים זאת כמעמסה נעוצה במשימות הרבות שהדבר דורש: חישוב הרווחים הנקיים – פעולה די מורכבת בעיקר בעסק עצמאי, רישום הדברים, זכירה של תרומות שכבר ניתנו במשך החודש לשם קיזוז מסכום המעשרות הכולל. אולם הבשורה החדשנית היא כי גם בתחום זה נותנת הקידמה את אותותיה. כיום ישנו מחשבון מעשר כספים מקוון, שם מזינים את הנתונים: משכורת או רווח חודשי, הוצאות ישירות שלא אמורות להיחשב, תרומות שניתנו במשך התקופה. המערכת נותנת לכם פלט הכולל סכום נקוב ומדויק של המעשרות שעליכם להפריש.

 

 

למעוניינים לתרום - כמה זה מעשר כספים

כמה זה מעשר כספים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- כמה זה מעשר כספים

צדקה+הקדשת לימוד כמה זה מעשר כספים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?