בס"ד
מה קורה לנשמה אחרי המוות

מה קורה לנשמה אחרי המוות

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

היהדות נוגעת לכל דבר במעגל החיים, וגם לאחריו. במקורות יש חומר רב על החיים שאחרי המוות של הגוף ומה שקורה לנשמה אחרי המוות. כאן באתר תוכלו לקבל ידע רב בנושא ובעיקר נתמקד בכך במאמר הנוכחי. כמו כן, לטובת נשמת יקיריכם ניתן להזמין אצלנו אמירת קדיש על ידי תלמידי חכמים לטובת הנשמה. תלמידי החכמים יאמרו קדיש לעילוי נשמת יקיריכם ב-3 תפילות ביום, ערבית, שחרית ומנחה. ובשבתות גם במוסף. ניתן גם להגיע דרכינו לתלמידי חכמים שילמדו משניות לעילוי נשמת יקיריכם שנפטרו לא עלינו.

מה קורה לנשמה אחרי המוות

במאמר הנוכחי תראו למה כל כך חשוב לומר קדיש לעילוי נשמת הנפטר או למנות מישהו שילמד משניות לטובת נשמתו. נדבר על החיים שאחרי המוות, על עליית הנשמה לגן עדן, על גיהינום, על הגוף שנפרד מהנשמה בעת המוות ועוד ועוד. מוזמנים לקרוא ולהרגיע את לבטיכם לגבי קרוב המשפחה שנפטר.

כשהאדם נפטר, קוברים את גופתו בקבר ישראל ואילו הנשמה עולה למעלה לעולם העליון מה שאנו רגילים לכנות העולם הבא. לפי המובא בספרים, כל החיים עלי אדמות הם בעצם מסע שמטרתו בסופו של דבר היא שהנשמה תגיע לגן עדן.

מה זה גן עדן? זהו גן עם עידונים ותענוגים עצומים שאי אפשר להסביר אותם לאדם בעולם הזה. וכבר אמרו חז”ל: “יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה”. וכל מה שמובא בחז”ל לגבי העולם הבא הוא רק משל ודוגמה למשהו שלא ניתן להסביר לבני אנוש.

מה קורה לנשמה אחרי המוות
רוצים לדעת מה קורה לנשמה אחרי המוות?

איך אנו יודעים מה קורה לנשמה אחרי שמתים

אז מה קורה לנשמה אחרי שמתים? כשהנשמה מגיעה לעולם העליון, בטרם היא נכנסת לגן העדן, היא בעצם חוזרת למקום שממנו היא נוצרה ואז היא צריכה לתת דין וחשבון על מעשיה בעולם הזה. בית הדין של מעלה בודק אותה האם העבירה את חייה באופן הנדרש, האם עשתה את הטוב ביותר שהיא הייתה מסוגלת, האם עשתה ככל שביכולתה לעשות את רצון בורא העולם או שמא בילתה את חייה בענייני העולם הזה החולף ותו לא.

לכל התהליך הזה אנו רגילים לקרוא – החיים שאחרי המוות, למרות שזה כבר לא ‘חיים’ במובן הפשוט. אלא שהכוונה היא שהמוות הוא לא הסוף, כלומר לפי היהדות ישנם תהליכים רבים אחרי המוות והם אף יותר ארוכים מכל שנות חיי האדם על פני האדמה.

ולמרות שאין איש ששב מהעולם העליון ודיווח לנו מה קורה שם, אנו יכולים לדעת מדברי חז”ל ומעדויות שונות של אנשים שעברו מוות קליני, מה שקורה בעולם העליון. ישנם הוכחות רבות גם בזמננו לקיומו של גן העדן, גם מעדויות שונות כאמור וגם ממה שעולה ממחקרים שונים. ישנו רובד נוסף בעניין מה קורה לנשמה אחרי שמתים, הלא הוא כל נושא גלגולי הנשמות. זה קורה לאחר שהנשמה עוברת את דינה בפני בית הדין של מעלה, הם יכולים לפסוק לנשמה שתיכנס לגן עדן, לגיהנום, או שתתגלגל שוב לעולם הזה בגוף אחר.

מה קורה לנשמה אחרי שמתים
מה קורה לנשמה אחרי שמתים. תשובות לשאלות הקשות

איך ניתן לשפר את מה קורה לנשמה לאחר המוות

בעולם הבא שנקרא גם עולם האמת, אין הנשמה יכולה להתחמק משום מעשה שעשתה, בין טוב ובין רע וגם המחשבות שלה פרוסות וגלויות בפני בית הדין של מעלה. ולאחר כל מה קורה לנשמה לאחר המוות וכל התהליך, תקום הנשמה בעז”ה לחיים נצחיים בתחיית המתים שיתרחש במהרה בימינו עם ביאת משיח צדקנו.

בכדי שהנשמה תגיע למקומה המובחר בגן העדן עליה להיות מלווה בזכויות, כפי שכתוב בקהלת: “וזכור את בוראיך בימי בחורותיך, עד אשר לא יבואו ימי הרעה, והגיעו שנים אשר תאמר אין לי בהם חפץ וכו’ והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה” וחז”ל אמרו במסכת אבות: “הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה וכו’ ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון וכו”.

לכאורה מובן מהפסוק והמאמר הנ”ל לגבי השאלה – מה קורה לנשמה אחרי המוות, שמעת שהנשמה נפרדת מהגוף, כבר איננה יכולה לתקן את המצב, אולם כבר הורו לנו חז”ל בכמה מקומות שמצוות ומעשים טובים שעושים עבור הנפטר ובפרט בניו וצאצאיו, בכוחם לבטל מהנפטר גזירות רעות בשמים ובעיקר כשנותנים תרומה לעילוי נשמת או כשאומרים קדיש לעילוי נשמתו או לומדים משניות, ש’משנה’ אותיות ‘נשמה’ הרי זה יכול להפוך את גזר הדין לטובה. בכדי שתוכלו להשפיע ולו במעט, על מה קורה לנשמה לאחר המוות, הזמינו אצלנו עכשיו אמירת קדיש בתשלום להחזקת אברך. ניתן לתרום מכספי מעשר.

מה קורה לנשמה לאחר המוות
מה קורה לנשמה לאחר המוות. תשובות לכל הספקות

 

למעוניינים לתרום - מה קורה לנשמה אחרי המוות

מה קורה לנשמה אחרי המוות

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מה קורה לנשמה אחרי המוות

צדקה+הקדשת לימוד מה קורה לנשמה אחרי המוות. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?