בס"ד
מעשר כספים למי

מעשר כספים למי

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קוראים/ות יקרים/ות! אם אתם מתלבטים לגבי מעשר כספים למי לתת, או עם מי לחתום הסכם יששכר וזבולון, עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות להקל על משפחות תלמידי חכמים נזקקות.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה כדי להביא לכם רעיונות לעילוי נשמת ובכדי לסייע לארגון עזרה משמים בשיתוף עמותת אור הרשב”י המקורי. 100% מהתרומה לחגים שאתם נותנים מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך אתם מרוויחים גם את המצווה של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לעילוי נשמת לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

מעשר כספים למי? מה העדיפות בנתינת מעשר כספים?

מעשר כספים למי
מעשר כספים למי

מעשר כספים למי הם מיועדים? בראש ובראשונה לעניים. המהר”ם מרוטנבורג כתב שעיני העניים נשואות לכסף זה. בעניין זה סיפר הגר”י זילברשטיין שליט”א (מובא בגיליון ‘דרשו’) על יהודי ירושלמי עני שמסר נפשו ללימוד התורה, וכשהגיעו מים עד נפש החליט לשפוך את תפילתו בכותל המערבי. היהודי הגביה מעט את קולו וביקש מרבש”ע שישלח לו ישועה, בצמוד אליו עמד יהודי אמיד מחו”ל ששמע את תפילתו, הזמינו למלון בו שהה ורשם לו צ’ק מכובד… אך כמובן שלא לכל אחד מזדמנת הישועה בקלות כזאת. ולכן נכתוב את דיני הקדימה (מסודר לפי החשיבות):  הורים, אח/אחות, שכן, קופת הצדקה של הקהילה, קופת הצדקה של בית הכנסת שבו אנו מתפללים, קופת הצדקה העירונית אח”כ קופת הצדקה של ערים אחרות. לגבי גמ”חים ומעשי חסד למיניהם – בשו”ת ‘בית דינו של שלמה’ פסק כי מותר להשתמש לכך רק ביחס של 25% מסכום מעשר כספים. לארגוני הצלה מותר לתת מכספי המעשרות, כך פסק הגר”י קמינצקי זצ”ל. כאמור, העדיפות היא נתינת מעשר לעניים תלמידי חכמים, אך מותר לקנות ספרי קודש מכספי מעשר, ועליו לציין בתחילת הספר כי הספר נקנה מכספי מעשר. כמו כן, עליו להשאיל את הספר לכל דורש.

מעשר כספים לילדים כחיסכון לנישואין

לדעת הרב אלישיב אין להורים להפקיד את כספי המעשרות בתוכנית חיסכון לילדים, אף כשהמטרה היא לצורך נישואיהם. ומצד שני אינו צריך להפריש מעשרות מסכום שמפריש לקופת חיסכון או לגמ”ח לצורך הנישואין, (כך משמע מהגאון ר’ שלמה זלמן אוירבאך וכן מהגרח”פ שיינברג). ולמרות שבזכות ההפקדה הוא זכאי לקבל את כספי הגמ”ח בבוא העת, אין זה נחשב לריבית היות ואין הגמ”ח מתחייב לכך. ומה לגבי מעשר כספים לילדים בשביל שכר לימוד? בספר אליה רבה פסק שמכיוון שחינוך בניו ובנותיו היא חובה המוטלת על האדם, אם כן, הוא לא יכול לפטור את עצמו מכספי מעשר. אך יש הפוסקים כי כשמצבו דחוק מותר לו לשלם שכר לימוד מכספי מעשרות. רבים מפוסקי זמננו, פוסקים על דרך הפשרה – דהיינו שמותר לשלם חלק מכספי מעשרות. אך אם מדובר במקום לימודים איכותי יותר מבחינה רוחנית, שבו שכר הלימוד גבוה יותר מאשר מוסד אחר שרמתו הרוחנית אינה כה גבוהה – ודאי שמותר לשלם מכספי מעשר.

מעשר כספים להורים

מעשר כספים להורים
מעשר כספים להורים

בתוספתא נאמר: אמר רבי יהודה תבוא מארה לאדם שנותן מעשר עני לאביו. ומפרש ה’פני משה’ שמדובר כאשר האב עני והבן עשיר, שמכיוון שיש לו את היכולת, עליו לפרנס את אביו מכספו הפרטי ולא ממעשר. ואם שניהם עניים – מותר. וכך כתב גם ה’מרדכי’. וכן פסק גם בעל ספר ‘אור זרוע’. ואף הרמ”א פסק: אם ידו משגת, תבוא מארה על מי שמפרנס אביו העני מן המעשר. בעל ה’חכמת אדם’ מסביר את הטעם, מכיוון שזה גורם להם להתבזות. הרמב”ם אינו פוסק כר’ יהודה, ולפי שיטתו מותר לו לפרנס את אביו ואימו מן המעשר. השולחן ערוך פסק אף יותר מכך – שבנתינת צדקה לעילוי נשמה וכדומה, צריך להקדים את אביו ואימו משאר עניים. אף המהר”ם מרוטנבורג כתב שמותר לתת לאביו העני מכספי צדקה – משום כבוד אביו. ומפוסקי זמננו: מהר”י אופנהיים התיר להאכיל את אביו ואימו ממעשר כספים, והוא מחלק בין מעשר כספים להורים לבין מעשר עני – שם נאמר שזה גורם לביזיון להורים.

מעשר כספים לקרוב משפחה

כאמור, צריך להעדיף לתת מעשר כספים לקרוב משפחה. דוד, בן דוד, אח או גיס שאינו מתפרנס כראוי, מותר ואף יש להעדיף אותו בנתינת המעשרות. ומהי ההגדרה של ‘אינו מתפרנס כראוי’? אם אין לו מספיק כסף למזון וצרכים בסיסיים לשנה הקרובה, וגם לא יהיו לו הכנסות עתידיות בסכום זה, ניתן לתת לו מכספי מעשר. ומה לגבי רכישת דבר מצווה לקרוב משפחה ממעשר? כגון לקנות לו ארבעת המינים. אם אין לו יכולת כלכלית לקנות מכספו, מותר לקנות לו, ואין זה דומה למי שקונה לעצמו, כי לעצמו יש לו חיוב, והדין הוא שאסור לפרוע חובתו מכספי מעשר. אך לגבי מישהו אחר, גם אם זה אב, אח או אפילו בן שהגיע לגיל מצוות אין זה מחובתו. אולם מסתבר שלגבי בנו הקטן שהגיע ליל חינוך אינו יכול לקנות ארבעת המינים מכספי מעשרות, היות ועליו מוטל החיוב לחנך את בנו. ובכל מקרה מומלץ לעשות שאלת רב. מעשר כספים לילדיו – עד גיל שש האב מחויב לזון אותם, ולכן אסור לו לפרוע חובותיו ממעשר. מעל גיל שש מעיקר הדין מותר, אך עדיף להימנע מכך.

 

למעוניינים לתרום - מעשר כספים למי

מעשר כספים למי

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מעשר כספים למי

צדקה+הקדשת לימוד מעשר כספים למי. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?