בס"ד
רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

כשנפטר קרוב משפחה משתוקקים מאוד בני המשפחה לעשות משהו לעילוי נשמת המנוח. ואכן ישנם רעיונות רבים המובאים במקורות חז”ל ובמקורות קבליים והלכתיים מתקופות מאוחרות יותר, של פעולות ורעיונות לעילוי נשמת נפטרים. הדברים הפשוטים ביותר הם מה שאמרו חז”ל במקומות רבים שקיום מצוות ובעיקר לימוד תורה של צאצאי המנוח מועילים לעילוי נשמתו.

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

 • לימוד משניות היא אחת הפעולות המוזכרות ביותר כמועילות לעילוי נשמות של נפטרים, וכך גם המילה משנה מרמזת על כך לפי שאותיותיה בסדר הפוך מרכיבות את המילה נשמה.
 • אמירת תהילים היא ספר התפילות של עם ישראל, הרגילים לקרוא מהספר על כל צרה שלא תבוא, אולם אנו מוצאים במקורותינו שאמירת תהילים מועילות גם לעילוי נשמות ולתיקון של נפטרים. בעיקר בערבי ראש חודש ובזמנים מיוחדים לעת רצון.
 • צדקה ותמיכה לנזקקים ובעיקר לנזקקים תלמידי חכמים מועילה מאוד לעילוי נשמות.

כשלומדים משניות או מפרישים לצדקה או קוראים תהילים לעילוי נשמת, אומרים לפני עשיית הפעולה: הריני לומד / קורא תהילים / מפריש צדקה לעילוי נשמת (שם המנוח) בן (שם האב. אצל הספרדים מציינים את שם האם). מה עושים לעילוי נשמת הנפטר? הפעולות שעושים בעולם הזה לעילוי נשמתם מועילים ומסייעים מאוד לנשמותיהם. מומלץ לחזור על פעולות אלו בכל שנה ביום האזכרה של המנוח.

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

רעיונות על פי הלכה לעילוי נשמת נפטרים

מה אפשר לעשות לעילוי נשמת נפטרים

הבאנו רעיונות נוספים לרבים המתלבטים בשאלה מה אפשר לעשות לעילוי נשמת:

 • עוד מוזכר בספרים לתרום לתאורה מפוארת מעל ארון הקודש או מעל העמוד של החזן (החיד”א).
 • כמו כן יש שנהגו לתרום פרוכת לארון קודש או לבימה שעליה מניחים את ספר התורה לעילוי נשמתה של אישה.
 • גם לתרום ספרים כמו ספרי מוסר וספרי הלכה לבתי כנסת יכולים להועיל מאוד לנשמת המנוח.
 • ובאופן כללי כל ספר שיהיה בשימוש יומיומי בבית הכנסת ניתן לתרום לעילוי נשמת.
 • הנוהגים לעשות השכבה לעילוי נשמת הנפטר עושים בשנה הראשונה לפטירה מדי יום ולאחר מכן בימי הפטירה בלבד.
 • עוד מובא בספרים ללמוד זוהר הקדוש על פרשיות משפטים ויקהל ופקודי.
 • קריאה בתורה בטעמים מועילה מאד לנפטר (הרב מוצפי בשם ספר מעבר יבק).
 • כשמסיבות שונות הבן לא יכול לומר קדיש, ניתן לקבל שירות אמירת קדיש בתשלום על ידי תלמיד חכם

ומהשאלה מה אפשר לעשות לעילוי נשמת נעבור לשאלה האם מותר לתרום לעילוי נשמת מכספי מעשר?

מה אפשר לעשות לעילוי נשמת
מה אפשר לעשות לעילוי נשמת נפטר

האם מותר להבטיח תרומה לעילוי נשמת נפטרים מכספי מעשרות

האם אפשר לתרום ספר תורה מכספי מעשרות כדי להקדיש לעילוי נשמת קרוב משפחה שנפטר? נדגיש כתמיד שאיננו מתיימרים לפסוק הלכות ובעיקר לא בענייני רעיונות לעילוי נשמת נפטרים. אך נביא את התשובה המשתמעת מפוסקי ההלכה שעדיף לתרום את כספי המעשרות לעניים, כך כותב השולחן ערוך ביורה דעה וכן הרמב”ם בהלכות מתנות עניים. והרמ”א החמיר עוד יותר וכתב שהמעשרות מיועדות לעניים בלבד ולא לצרכי צדקה אחרים. אולם יש שכן התירו לעשות במעשרות מצוות לצורך ציבור, כמו לתרום ספרי קודש לבתי כנסת וכדומה. ולפי זה גם ספר תורה יהיה מותר, ועדיף לתרום לבית כנסת שבו אין ספר תורה.

והטוב ביותר הוא שיאמר האדם בפירוש בפיו, בפעם הראשונה שמפריש מעשר כספים שהוא מקבל על עצמו את המצווה גם לצורכי צדקות אחרים ולאו דווקא לנצרכים וכך יוכל להפריש גם תרומה לעילוי נשמת מכספי המעשר. הסיבה לאפשרות התניה זו היא מכיוון שכיום נפסק להלכה שמצוות מעשר כספים אינו חיוב מדאורייתא או מדרבנן אלא מנהג שהונהג, והתנאי מועיל לכך שהדבר לא יחול עליו כנדר ויוכל כאמור להפריש תרומה לעילוי נשמת מכספי מעשר.

תרומה לעילוי נשמת נפטרים
איזה תרומה ניתן לתרום לעילוי נשמת נפטרים

מה עושים לעילוי נשמת הנפטר

עוד חשוב להדגיש, כי כספי המעשרות אינם יכולים לשמש תשלום למצוות שהאדם מחויב בהם, כמו למשל מתנות לאביונים ואפילו לכפרות בערב יום כיפור אין לוקחים מכספי מעשרות. ולכן חובה להדגיש כי גם במקרים המותרים, אם הבטיח לתרום ספר תורה או משהו אחר לעילוי נשמת המנוח ולאחר מכן עלה בליבו להפריש זאת מכספי המעשרות – הדבר אסור, מפני שזה פוטר אותו מחובה כספית.

אך אם בשעה שנדר כבר חשב בליבו שייקח תרומה לישיבה מכספי מעשר, באופן זה הדבר מותר, מכיוון שאז עדיין לא חל עליו החיוב. על פי העקרונות הנ”ל, כשאיש או אישה מתלבטים מה עושים לעילוי נשמת הנפטר, ניתן לממן שיעורי תורה שרוצים לארגן לעילוי נשמת מנוח וכן להקדיש עלונים וכל הרעיונות לעילוי נשמת נפטרים מכספי מעשרות – אם בלעדי המימון לא היה מתקיים השיעור וכו’.

מה עושים לעילוי נשמת הנפטר
מה עושים לעילוי נשמת הנפטר
שאלות בעניין אמירת קדיש בתשלום
 • כמה זמן אומרים קדיש על הנפטר

  במהלך 12 חודשי האבל בשלושת תפילות היום וב-4 תפילות בשבתות וחג. בנוסף לכך, יש אפשרות שהתלמיד חכם יקיימו שיעור משניות מדי יום לעילוי נשמת המנוח או לקבל עוד רעיונות לעילוי נשמת נפטרים. להזמנת אמירת קדיש בתשלום פנו אלינו!

 • מי אומר קדיש בתשלום

  כאן באתר איתרנו בשבילכם תלמידי חכמים המוכנים לומר קדיש על יקירכם

 • כמה עולה אמירת קדיש בתשלום

  עלות אמירת קדיש 780 ₪ לשנה

למעוניינים לתרום - רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

צדקה+הקדשת לימוד רעיונות לעילוי נשמת נפטרים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?