בס"ד
תרומה לחג

תרומה לחג

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקר.ה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות להטות שכם למשפחות תלמידי חכמים נזקקות ולהעביר להם תרומה לחג.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשי צדקה מוכרים ואמינים, כך ש-100% מהתרומה שלכם מגיעה למעוטי יכולת.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

כאן באתר אפשר לתרום צדקה לעילוי נשמה.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

בין הריצות לבחירת ארבעה מינים או לקניית בגד חדש לחג יש גם את הנזקקים… הם כמעט אינם נראים, כי הם לא מסתובבים בשווקים ובחנויות, אין להם עם מה לשלם… תקופות החגים אצלם היא סיוט של עוני ומחסור, של ילדים ששואלים למה לכולם קונים ולנו לא. אנחנו יכולים לשנות את זה, באמצעות תרומה לחג למשפחות נזקקות ואנחנו נשנה זאת בעזרת ה’.

תרומה לחג שמצילה משפחות נזקקות

זכינו בזמננו לקיים מצוות רבות בהידור, מה שלא היה קיים בעבר – מצוות השמיטה, כשרות המאכלים, תרומות ומעשרות, הלכות שבת, ציצית ועוד. גם בעניין התמיכה בעניים ישנה כיום התעוררות ועדיין יש מה לשפר. תרומה לעילוי נשמת לחג למשפחות נזקקות היא הכרחית להמשך קיומם הסביר של משפחות אלו ולמצבם הנפשי של הילדים. ניתן ואף מהודר לתרום תרומה לחג מכספי מעשר כספים. אפשר לתרום להם כסף או מוצרי מזון כקופסאות שימורים ופירות וירקות.

תרומה למשפחות נזקקות מסייעת למשפחות שאינן מבוססות כלכלית, שגם חג ‘קטן’ כמו חג החנוכה מהווה קושי עבורן. זה מאלץ אותם לסרב לפגישות חברתיות ומשפחתיות בגלל שחסר להם כסף לנסיעות, הם אינם יכולים להרשות לעצמם לקנות מתנות חנוכה לילדים ואלו הם רק חלק מהדוגמאות. שלא לדבר אם תקופת החגים מצטלבת עם בר מצווה של אחד הילדים, מה שקורה בדרך כלל במשפחות מרובות ילדים, במקרה זה המשפחה עלולה לקרוס לגמרי, ולהתרחק עוד יותר מאפשרות השיקום ויציאה לחירות כלכלית. כספי המעשר שלכם יכולים לסייע להם ולחלץ אותם ממצבם העגום.

תרומה לחג
תרומה לחג שלכם יסייעו למשפחות להיחלץ ממעגל העוני

לתת תרומה לחג מכספי מעשר, האם מותר?

כאמור, ניתן לתת תרומה לחג מכספי המעשרות ואף יש בכך הידור. וזוהי העדיפות הראשונה – לתרום את כספי המעשרות לעניים. ועוד יותר משובח הוא שיתרום לעניים תלמידי חכמים. לכן, מצוות מעשר כספים המשובחת ביותר היא לתרום לאברכים ההוגים על תלמודם יום וליל מתוך מסירות נפש לתורה ואהבתה. כמו כן גם נבחני הוראה ומהדירי ספרים, על אף שהם משתכרים שכר רגיל (או שהם עתידים להשתכר שכר רגיל), אם הם דחוקים בפרנסתם, עדיין יש עדיפות לתרום להם, כי בסופו של דבר הם עונים לשתי ההגדרות – עני, תלמיד חכם.

אך יש לשים לב! את ה’מתנות לאביונים’ בפורים וכן דמי מחצית השקל שנוהגים לתרום בערב פורים וכמו כן דמי קיום מנהג הכפרו

ת אסור לתרום מכספי מעשרות. הכלל הוא שכל מה שאדם מחויב בדבר אין הוא רשאי לתת תרומה לחג מכספי מעשר, גם אם הכסף מיועד לאנשים נצרכים. אם אדם רוצה להוסיף על דמי החיוב של מצוות מתנות לאביונים ולהוסיף כסף נוסף כתרומה לחג לעני, מעבר למה שמחויב על פי דין – מותר לו לתרום את ההפרש מכספי מעשר. כמו כן מותר לתרום לעני תפילין ומזוזות מכספי מעשר, אך לעצמו אסור לו לאדם לקנות תפילין ומזוזות ממעשר. וראו כאן לגבי הסכם יששכר וזבולון.

לתת תרומה לחג
לתת תרומה לחג מכספי מעשרות זה הידור

תרומות לחג בזמננו

תרומות לחגים לעניים, לא זו בלבד שהן משמחות את העניים ומעניקות לתורם סיפוק רוחני, אלא שאף התורם עצמו מסוגל להתעשר מקיום מצווה זו. כפי שכתוב בתורה ‘עשר תעשר’ ודרשו חז”ל ‘עשר בשביל שתתעשר’. הסגולה מתקיימת בכל ימות השנה ובמיוחד בתקופות החגים שבהם הקושי הכלכלי הוא יותר בולט ואף גורר בעקבותיו קושי מנטאלי להורים ולילדיהם. מה גם שישנן משפחות הנחשבות במשך כל השנה לבעלות מעמד סוציו אקונומי בינוני ובחגים הם מתקשים לעמוד בהוצאות.

זה עלול לגרור אותם למחוזות העוני והנזקקות. אם זה בסוכות שהם נדרשים לרכוש בגדים וצעצועים לילדים ובד בבד גם נופלים עליהם הוצאות של רכישת ארבעת מינים, סכך ודפנות לסוכה וכל הוצאות חודש החגים. בזמן חז”ל היו מקיימים את מצוות המעשרות מן התורה על ידי נתינת מעשר עני, וכן מצוות לקט, שכחה, פאה ועוללות (שהיו חלות סמוך לחג הסוכות ולכן הוא נקרא גם חג האסיף). בזמננו מקיימים את מצוות החזקת העניים ותרומה לנזקקים באמצעות כספי המעשרות שלפי חלק מהשיטות היא מן התורה.

ונסיים במעשייה נחמדה ובעלת מוסר השכל עצום המעידה על רגישותו לזולת של אחד מפוסקי הדורות הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק”ל, שבערב חג פסח מיהר וקרא לאחד מבני ביתו והפקיד בידיו מעטפה עם כרטיסי כניסה לגן החיות התנכי בירושלים. “קח את המעטפה לאלמנה פלונית שהתאלמנה לאחרונה ל”ע והיא מטופלת במשפחה ברכות ילדים” כך ציווה עליו הגרש”ז.

לתמיהת הלה על תכולת המעטפה ועל העיתוי המוזר – שעות לפני התקדש החג, ענה לו הגרש”ז זצוק”ל: תרומות לחג כמצות וכו’ ודאי קיבלו הם בשפע, מיהודים רחמנים. גם בשר, יין ומזון הם קיבלו כתרומה לחג די והותר, אולם רציתי לדאוג להם לטיול של חול המועד על מנת ששמחת האם והילדים המסכנים תהייה מושלמת… ובנוגע לשאלת העיתוי, רציתי שיהיו באווירה השמחה כבר בחג הראשון… עד כאן הסיפור. ועל זה אמר דוד המלך בתהילים: “אשרי משכיל אל דל”.

ראו גם: מה אפשר לעשות לעילוי נשמת.

תרומות לחג
תרומות לחג משמחות את העניים ומעשירות את הנותן

 

למעוניינים לתרום - תרומה לחג

תרומה לחג

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה לחג

צדקה+הקדשת לימוד תרומה לחג. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?