בס"ד
תרומה לעילוי נשמת

תרומה לעילוי נשמת

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה תודה לאל. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיע לנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש (חלק א קד, א) אומר (הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם, משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל מרעין בישין.

אפשר לתרום על ידי הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים, להסכם יששכר וזבולון או באמצעות תרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש.

כשאחד ההורים נפטר לא עלינו, יש הרבה נצרכים שמחזרים אחרי בני ובנות הנפטר שיתרמו תרומה לעילוי נשמת הוריהם. כל נצרך וצרתו, כל מקרה הוא סיפור ייחודי וכואב. האחד בא עבור ישיבה, השני עבור סלי מזון לנצרכים והשלישי עבור טיפולים נפשיים ליתומים. כל צדקה היא חשובה בפני עצמה, אבל למה יש לתת עדיפות כשרוצים רעיונות לעילוי נשמת. הבאנו לכם את התשובות עם המקורות.

דרגות החשיבות בנתינת תרומה לעילוי נשמת

אנשים רבים שנפטרו עליהם לא עלינו הוריהם או קרובי משפחתם מקרבה ראשונה מקבלים פניות רבות במייל, בוואטסאפ וברשתות החברתיות או בהתרמה פיזית בימי השבעה, אך הם תוהים מה אומרים המקורות על תרומות לעילוי נשמת.

נשמע לכם מוכר? האם גם אתם נמצאים עכשיו בסיטואציה דומה? האם אתם מרגישים מוצפים מפניות רבות מדי?

על 3 אפשרויות תרומה מהמקורות שתוכלו לתרום לעילוי נשמת – במאמר שלפניכם.

תרומה לעילוי נשמת
המדריך לנתינת תרומה לעילוי נשמת

אפשרות א. כל קיום של מצווה לעילוי נשמת הנפטר (בזה כלול גם תרומת צדקה לעילוי נשמה):

הגרש”ז אוירבך היה אומר שעשרות שנים אחר פטירת אביו הוא עדיין שולח לו מתנות: מדי פעם נותן צדקה לעילוי נשמה של אביו וכו’. (מתוך אתר ‘דין’).

בספר ‘פלא  יועץ’ כתב: “עיקר הכיבוד שיהיה מכבדו במותו, וכל אשר בכוחו לעשות נחת רוח להוריו, יעשה”.

כתב הגאון רבי חיים פלאג’י: “על ידי עסק התורה וקיום המצוות ומעשים טובים שעושה הבן לעילוי נשמת הוריו זוכה שבעולם העליון יתפללו בעדו וכו’ ויושפע משפע העליון וכו'”.

הכתב סופר כותב: “חזר בתשובה שלימה ומת, ורוצים מקורביו לייסד חברה וכו’ ללמוד תורה ולהתפלל עבור תיקון נשמתו וכו’ ומצוה לעשות למען תיקון נשמתו וכו'”.

שו”ת יהודה יעלה אסאד: “מצוה עליו להזכיר נשמת אביו ולהתפלל עליו”.

מכל אלו אנו רואים את החשיבות של קיום המצוות ותפילות על ידי צאצאי וקרובי הנפטר שרוצים לגרום לנחת רוח לנשמת הנפטר. וכמובן שבזה כלול גם תרומת צדקה לנצרכים לעילוי נשמת יקיריכם ולא עוד אלא שבזה מקיימים תכלית מצוות צדקה ביהדות.

אז קודם כל חשוב לומר ולהדגיש, שבכל מקרה אין צורך להרגיש נקיפות מצפון, בין אם קיימתם מצוה אחרת ובין אם תרמתם לצדקה, בין אם תרמתם למטרה פלונים ובין אם תרמתם לצורך אחר. כעת המשיכו לקרוא בכדי לדעת על מטרות ספציפיות שיש בהם מעט יותר חשיבות.

אפשרות ב’. מצוות מיוחדות – מעשר כספים, כתיבת ספר תורה או ספרים (ומה מביניהם יותר חשוב).

בשו”ת יביע אומר יו”ד חלק ח’ כתב: “יש נוהגים להקדיש ספר תורה לעילוי נשמת הוריהם, אמנם מצווה גדולה כאשר תורמים להוצאת ספר שעדיין לא יצא לאור או שהתחבר על ידי תלמיד חכם” (כך סבר גם הגר”א קוטלר).

ועוד מהגר”ע יוסף בדומה להנ”ל: לקנות לבית הכנסת ש”ס ופוסקים לעילוי נשמת, עדיף מקניית ספר תורה לעילוי נשמת (ומקורו מהרא”ש שכתב על מצוות כתיבת ספר תורה האמורה בתורה, שבזמננו המצווה היא לתרום ספרים לבית כנסת).

ולכאורה סברת הגר”ע יוסף והגר”א קוטלר היא שתרומת והוצאת ספרים, נצרכים היום יותר מאשר ספר תורה לבית כנסת ולכן רצוי לתת לזה צדקה לעילוי נשמה.

ולגבי מצוות מעשר כספים, אם לפני שנדר חשב להפריש ממעשר אפשר, אבל אם לאחר שנדר – שכבר נהייה מחויב בתרומה – החליט להפריש ממעשר אי אפשר כי הוא פורע את חובו ממעשר.

צדקה לעילוי נשמה
על ידי צדקה לעילוי נשמה מכבדו ויושפע משפע עליון

לימוד תורה לעילוי נשמת – ובמיוחד גמרא או משניות

בספר יוסף אומץ כתב: “עניין הקדישים וברכו, תיקון זה אינו אלא לעמי הארץ, אבל לימוד תורה לעילוי נשמת מועיל שבעתיים מכל תפילה, שעל ידי כן מכניסים את הנפטר למעלות גבוהות בגן עדן”.

בספר ‘וזאת ליהודה’ מסופר על הרב יהודה צדקא זצוק”ל שמאז פטירת אביו החל לקום בחצות ליל וללמוד תורה לעילוי נשמת אביו זצ”ל. פעם אחת דילג על הלימוד היומי ואביו בא אליו בחלום ואמר לו: בכל לילה מאז פטירתי היית מוזג לי כוס יין, מדוע היום לא?… (כלומר, הוא כנראה המשיל את העונג שהיה לו מזה בעולם הבא למזיגת כוס יין).

הרידב”ז בצוואתו לבניו כתב: “לאחר אריכות ימים ושנים, תזהרו ביום שתאמרו בו קדיש, ללמוד דף גמרא באותו יום”. (לפי דבריו עדיין יש חשיבות לאמירת קדיש בתשלום אלא שצריך להוסיף לימוד גמרא).

בספר השל”ה הקדוש כתב שמכיוון ש’משנה’ אותיות ‘נשמה’ לכן יש חשיבות גדולה מאוד בלימוד משנה לעילוי נשמה של נפטר.

בספר מגן האלף כתב: “לימוד משניות עבור נפש המת היא טובה גדולה לו”.

הגאון רבי עקיבא אייגר כתב בצוואתו: “אם אגווע, יודיעו וכו’ שהריני מבקש מתלמידיי וחבריי ללמוד במשך השנה הראשונה בכל יום פרק אחד משניות, לזכות את נשמתי, וכן ביום היארצייט שבכל שנה ושנה”.

מכל אלו אנו רואים את החשיבות המיוחדת שיש בלימוד תורה לעילוי נשמת ובעיקר לימוד גמרא ומשנה לעילוי נשמת המנוח ולתיקון נפטרים. וחשוב שכל אחד ילמד לעילוי נשמת כפי יכולתו וכדי שיהיה רצוי ביותר וכפעולה משלימה ללימוד התורה שלו, ייתן תרומה לעילוי נשמת, לתלמידי חכמים שיושבים והוגים בתורה ובכך הוא ממנה אותם שליח שילמדו עבור הוריו ויקיריו שנפטרו. אצלנו ניתן לתרום לתלמידי חכמים שלומדים מדי יום לאחר תיקון חצות גמרא או משניות והם יזכירו שהלימוד הוא לעילוי נשמת יקיריכם.

הצעד הבא שלכם לפעולה מועילה לעילוי נשמת יקיריכם הוא ליצור אתנו קשר לתרומה לחגים וכדומה.

לימוד תורה לעילוי נשמת
אפשר דרכנו למנות שליחים ללימוד תורה לעילוי נשמת
למעוניינים לתרום - תרומה לעילוי נשמת

תרומה לעילוי נשמת

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה לעילוי נשמת

צדקה+הקדשת לימוד תרומה לעילוי נשמת. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?