בס"ד
תרומה לתלמוד תורה

תרומה לתלמוד תורה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

תרומה לתלמוד תורה ניתן לתת בכמה אופנים ולכמה מטרות. כי המצוות והלימוד של תשב”ר הם מאוד גבוהים ומאוד קדושים כנו שכתוב שתינוקות של בית רבן לא טעמו טעם חטא. היום קוראים למסגרת הזו של תשב”ר – תלמוד תורה או ת”ת או חיידר. ולכן יש התורמים לתלמודי התורה תרומות להקדשת הלימוד, או ללימוד ושינון משניות ויש כאלו שאפילו תורמים תרומות לפעילויות שונות לילדי הת”ת, כגון מתקני משחקים כתרומה לתלמודי תורה וזאת בכדי שהילדים יוכלו אחר ההפסקה ללמוד ללא טרדות והפרעות.

יש דרכים שונות לתרום תרומות לתלמוד תורה, או בתרומה לחגים או חד פעמית מכובדת או בהוראת קבע בנקאית. ישנם תלמודי תורה שיש להם גם קופה לנצרכים, מכיוון שבמסגרת התלמוד תורה קל לזהות משפחות הנמצאות במצוקה כלכלית ולסייע בידם.

תרומה לתלמוד תורה בארץ ישראל

ישנה תופעה נפוצה של תורמים מחו”ל שמחשיבים את תורת ארץ ישראל והם מחפשים לתרום תרומה לתלמודי תורה הנמצאים דווקא כאן בארץ ישראל. תופעה זו היא תופעה מבורכת, כמובן לאחר שדואגים לכך שתלמודי התורה המקומיים מסודרים. ובאופן כללי כדאי לדעת שרבים מתלמודי התורה בארץ הינם תלמודי תורה הנמצאים במעמד ‘מוכר שאינו רשמי’ מה שאומר שהפעילות שלהם כמעט ואינה מתוקצבת על ידי המדינה.

ולכן חשוב וראוי מאוד לתמוך בתרומות לתלמודי תורה בארץ ישראל. כמו כן חשוב לדעת שרבים מתלמודי התורה בישראל הם מוכרים לצורכי מס גם בחו”ל. כך שמי שתורם להם, גם אם הוא מתגורר בחו”ל והעסק שלו בחו”ל הוא יכול ליהנות מהחזרי מס מכובדים. ומומלץ מאוד לתרום תרומות לתלמוד תורה שהוא כאמור מוסד לילדי תשב”ר שלא טעמו טעם חטא.

תרומה לתלמוד תורה
תרומה לתלמוד תורה

תרומות לתלמוד תורה כי בחינוך לא מתפשרים

ישנו משפט ידוע שאומר שבחינוך לא מתפשרים. ובכדי שאכן יהיה יותר סייעתא דשמיא בחינוך הילדים צריך לעשות השתדלות הן ברוחניות והן בגשמיות. ההשתדלות הגשמית היא מה שכל אחד עושה בשביל חינוך ילדיו, וההשתדלות הרוחנית היא על ידי המון תפילה וצדקה לעילוי נשמה וכדומה. והצדקה המתאימה ביותר עבור מטרה זו והרצויה ביותר היא בשביל ילדי תלמוד תורה.

כי על ידי שדואגים לילדים אחרים של הקדוש ברוך כך הקדוש ברוך הוא ידאג לילדים שלכם. וכידוע כתוב: אין העולם מתקיים אלא בשביל הבל תינוקות של בית רבן. הרי שבזכותם העולם עומד. יש לנו תלמוד תורה פעיל ובו תלמידים רבים שבעזרת ה’ יגדלו ויפרחו והכול בזכות התרומה למטרת הצלחה או תרומה לעילוי נשמת שתתנו לנו כעת כאן באתר.

תרומות לתלמוד תורה
תרומות לתלמוד תורה

תרומות לתלמודי תורה שמחנכים בדרך ישראל סבא

בתלמוד תורה שלנו אנו מעסיקים מורים ומלמדים חשובים ומקצועיים שמלמדים את הילדים לפי הכתוב ‘חנוך לנער על פי דרכו, גם כי יזקין לא יסור ממנה’, בראש התלמוד תורה עומדים רבנים חשובים המכווינים את דרכנו בכל שאלה וספק. מדי חודש בחודשו מקבלים המלמדים את משכורתם בכדי שיהיה להם כוח להמשיך וללמד.

אצלנו בתלמוד תורה מחדירים בתלמידים אמונה בה’ וכן את יסודות התורה למען ייספגו בהם ויהיו רגילים בהם לכשיגדלו ויהיו בעזרת ה’ לתלמידי חכמים ההוגים בתורה. המלמדים שלנו משתדלים להספיג בהם תורה, דרך ארץ ויראת שמים, וכן תפילה כהלכתה, אמירת ברכות בכוונה ועוד. לפני חגים מלמדים אותם בתלמוד תורה את הלכות החגים למען יידעו איך להתנהג על פי הלכה בכל אורחות חייהם.

תרומות לתלמודי תורה
תרומות לתלמודי תורה

תרומה לתלמודי תורה – כאן באתר ניתן לתרום

בתלמוד התורה שלנו לומדים ילדים מכל הסוגים והמגזרים, כל מי שחפץ כמובן לעסוק בתורה. בין אם מדובר בילדי בעלי תשובה ובין אם מדובר בילדים מבתים רגילים וכו’ אנו מקבלים כל אחד שעומד בתנאים הבסיסיים שתלמוד תורה צריך להיראות ולנהוג. אתם יכולים לבוא ולראות במו עיניכם את תלמוד התורה ולהתרשם מהתלמידים ומהאווירה הטובה השוררת במקום.

אנו לא מבקשים מכם שתאמינו לנו, בואו וראו במו עיניכם. התלמוד תורה שלנו זכה להיות מרכז רוחני ולהפיץ אור רוחני באזור כולו. כעת לאור המצב הכלכלי השורר בארץ הקודש ובעולם כולו, אנו יוצאים במגבית מיוחדת להצלת התלמוד תורה ואפילו להרחיב את פעילותו בס”ד. וזה תלוי בכם – התורמים. אם בזכות תרומות לתלמודי תורה תהייה לנו היכולת הכלכלית להחזיק את תלמוד התורה ואף להרחיב אותה יעמוד הדבר לזכותכם עד עולם.

כאן ניתן לתרום תרומות לתלמודי תורה עם אמינות לשם שמיים, היתרון להחזיק תלמודי תורה הוא עצום וכעת יש לכם אפשרות לתרום דרכינו ואנחנו נהיה שליחים נאמנים להעביר את מלוא התרומות למקום הנכון, בלי להפריש כסף לעצמנו. ניתן לתרום ממעשר כספים.

תרמו כעת כאן באתר תרומה לתלמוד תורה.

תרומה לתלמודי תורה
תרומה לתלמודי תורה
למעוניינים לתרום - תרומה לתלמוד תורה

תרומה לתלמוד תורה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה לתלמוד תורה

צדקה+הקדשת לימוד תרומה לתלמוד תורה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?