בס"ד
אזכרה לנפטר

אזכרה לנפטר

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

בתפילות אזכרה לנפטר מזכירים את שמו הפרטי של הנפטר ושם אביו. תפילת האזכרה נאמרת בכל פעם שעולים לקבר, בתום השבעה, ב’שלושים’ וביום השנה. כמו כן בעת העלייה לקבר אומרים פרק קי”ט מתהילים המתחילים באותיות שמו הפרטי של הנפטר ולאחר מכן הפרקים מקי”ט המתחילים באותיות נ’ ש’ מ’ ה’.

אזכרה לנפטר

אם לא ביקרתם בקבר תקופה של למעלה משלושים יום עליכם לומר: “אתה גיבור לעולם ה’ מחיה מתים אתה רב להושיע מכלכל חיים בחסד מחיה מתים ברחמים רבים סומך נופלים ורופא חולים ומתיר אסורים ומקיים אמונתו לישני עפר מי כמוך בעל גבורות ומי דומה לך מלך ממית ומחיה ומצמיח ישועה ונאמן אתה להחיות מתים ברוך אתה ה’ אלוקינו מלך העולם אשר יצר אתכם בדין וזן אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והמית אתכם בדין ויודע מספר כולכם והוא עתיד להחיותכם ולקיים אתכם בדין. ברוך אתה ה’ מחיה המתים”.

כשאתם מגיעים לקבר עליכם להניח יד שמאל על הקבר ולומר: “ונחך ה’ תמיד והשביע בצחצחות נפשך ועצמותיך יחליץ והיית כגן רוה וכמוצא מים אשר לא יכזבו מימיו. ובנו ממך חרבות עולם מוסדי דור ודור תקומם וקרא לך גודר פרץ משובב נתיבות לשבת. תשכב בשלום ותישן בשלום עד בוא מנחם משמיע שלום”.

אזכרה לנפטר
אזכרה לנפטר

מתי נהוג לעשות אזכרה לנפטר

באזכרה לנפטר ביום השנה נוהגים גם כן לומר 7 מזמורי תהילים – פרק ל”ג – רננו צדיקים וגו’. – פרק ט”ז – מכתם לדוד וכו’. – פרק י”ז – תפלה לדוד וגו’. – פרק ע”ב – לשלמה אלוקים וגו’. פרק צ”א – יושב בסתר וגו’. – פרק ק”ד – ברכי נפשי וגו’. – פרק ק”ל – שיר המעלות וגו’. ולאחר מכן קדיש.

יום השנה העברי לפטירה (אצל האשכנזים מכונה ‘יארצייט’) הוא יום שבו מומלץ לתת צדקה לעילוי נשמת המנוח ולזכותו. תוכלו לתרום את כספי הצדקה לעילוי נשמת המנוח למוסדותינו אור הרשב”י. הכסף הולך להחזקת אברכים תלמידי חכמים שיושבים והוגים בתורה יומם ולילה. כמו כן ניתן להשיג אצלנו תלמידי חכמים ויראי שמים לאמירת קדיש בתשלום לעילוי נשמת יקיריכם באזכרה לנפטר ביום השנה.

מתי נהוג לעשות אזכרה לנפטר
מתי נהוג לעשות אזכרה לנפטר

אזכרה לנפטר ביום השנה

רבים שואלים מתי נהוג לעשות אזכרה לנפטר. התשובה היא – בכל שנה ביום השנה. אצלנו תוכלו לתרום צדקה מהודרת ביום השנה של יקירכם. וכאמור, אם אתם מתקשים להשיג מנין לאמירת קדיש אנו נדאג לאמירת קדיש לעילוי נשמת יקירכם ב-3 התפילות ביום השנה. יש חשיבות מיוחדת באמירת קדיש ולימוד תורה ביום השנה, כמו שכתוב בספרים הקדושים שביום זה יש עלייה לנשמה ומומלץ להרבות במצוות לטובת נשמת המנוח.

תאריך הפטירה של האדם מכונה יום השנה (יארצייט). בתאריך זה מציינים בני משפחתו ומכריו את יום השנה. יש מהספרדים הנוהגים לכנות יום זה ‘סאל’ או ‘נחלה’ (תרגום מפרסית). ביום זה נוהגים לערוך טקס אזכרה לנפטר. מנהג זה של יום השנה התפתח בעיקר בקרב חוגי האשכנזים אך נפוץ גם בקרב קהילות בני עדות המזרח ותימן. אם כך, מתי נהוג לעשות אזכרה לנפטר בעדות המזרח? התשובה היא שבזמננו נוהגים גם עדות המזרח לעשות אזכרה ביום השנה.

אזכרה לנפטר ביום השנה
אזכרה לנפטר ביום השנה

סדר אזכרה לנפטר

ביום השנה הראשון פוסקים בני ובנות המנוח את מנהגי האבלות הנוהגים שנה (12 חודשים). בשונה מאבלות על אח, אחות, אב, אם, אישה ובעל שבהם נוהגים את מנהגי האבלות 30 יום מיום הפטירה. החל מתאריך זה מותרים בני ובנות המנוח בלבישת בגדים חדשים וכן מותרים להשתתף בחתונות ובשמחות. וישנם מנהגים מיוחדים שהאבלים נוהגים לעשות ביום זה כמו אמירת סדר אזכרה לנפטר.

סדר אזכרה לנפטר ביום השנה לאחר לימוד משניות או אמירת תהילים לעילוי נשמת המנוח אומרים: “אנא ה’ מלא רחמים, אשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש, יהיה נא לרצון לפניך תורתנו ותפילתנו בעבור נשמת (שם הנפטר/ת בן/ת שם האב) וגמול נא עמה בחסדך הגדול לפתוח לה שערי רחמים וחסד ושערי גן עדן וקבל אותה באהבה ובחיבה ושלח לה מלאכיך הקדושים והטהורים להוליכה ולהושיבה תחת עץ החיים אצל נשמות הצדיקים והצדקניות חסידים וחסידות ליהנות מזיו שכינתך להשביעה מטובך הצפון לצדיקים. ונשמתה/ו תהא צרורה בצרור החיים ולהחיותו/ה בתחיית המתים עם כל מתי עמך ישראל ברחמים. אמן. לאחר מכן, אם יש מנין, אומרים קדיש יתום כפי הנוסח הרשום בסידורים.

תרמו עכשיו צדקה לתלמידי חכמים לעילוי נשמת המנוח ביום האזכרה לנפטר, ניתן לתרום מכספי מעשר.

סדר אזכרה לנפטר
סדר אזכרה לנפטר
למעוניינים לתרום - אזכרה לנפטר

אזכרה לנפטר

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- אזכרה לנפטר

צדקה+הקדשת לימוד אזכרה לנפטר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?