בס"ד
מה מוגדר כצדקה

מה מוגדר כצדקה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

אנו עמותת שמים בארץ שע”י אור הרשב”י המקורית, כאן ניתן לתרום תרומות למשפחות תלמדי חכמים נזקקות. העמותה שמה דגש על אמינות וצדקה לשם שמיים ללא תמורה לבוני ומתחזקי האתר. כאן יש לכם את היתרון הגדול של להחזיק תלמידי חכמים וכו’. כאן אפשר לתרום מעשר כספים, וכן צדקה להקדשת תרומה לעילוי נשמת קרוביכם או להצלחה במציאת זיווג או כל ישועה שאתם צריכים. למטרה של החזקת נזקקים ותרומה לחגים.

מה מוגדר כצדקה

רבים שרוצים לתרום צדקה לעילוי נשמה וכדומה תוהים מה מוגדר כצדקה? האם כסף לישיבה או למקווה נחשב לצדקה, האם כסף לחולים נחשב לצדקה או שצריך להיות דווקא לעניים? והאם צריך לתת כסף או מזון וכו’. התשובה היא שבפשטות כשאומרים צדקה הכוונה לצדקה לעניים ולא לכל שאר הדברים הנצרכים. כמובן שאם יש מעלה נוספת, כגון צדקה לחולים או לתלמידי חכמים וכדו’ אז הצדקה יותר חשובה ולפעמים יש בזה אף דין קדימה, היינו שצריך להקדים את אותו עני לסתם עני, כמו בצדקה לקרובי משפחה ולעניי עירו שצריך להקדים על פני צדקות אחרות.

נתינות אחרות יכולות להיחשב כנתינה לשם מצווה, שגם זה חשוב מאוד, או כקיום מצוות חסד. אבל החשיבות והברכות שיש במצוות הצדקה היא רק בצדקה לעניים כאמור לעיל בעניין מה מוגדר כצדקה.

מה מוגדר כצדקה
מה מוגדר כצדקה

הלכות צדקה בקצרה

לרשותכם הבאנו מעט מהלכות צדקה: צדקה היא מצוות עשה מן התורה. אך עם זאת אין מברכים עליה ברכה. ומלבד מצוות עשה של נתינת צדקה, מי שמעלים עיניו ואינו נותן צדקה, עובר גם בלא תעשה של ‘לא תאמץ את לבבך ולא תקפוץ את ידך’ ונחשב כאילו עובד עבודה זרה חלילה. ומובטח שהנותן צדקה לעולם לא יבוא לו רעה על ידי זה, כפי שכתוב ‘והיה מעשה הצדקה שלום’.

ואמרו חז”ל שכל המרחם על העניים הקב”ה מרבה עליו רחמים וכן אמרו שהצדקה דוחה גזירות רעות והיא מצילה מן המוות ל”ע. עוד אמרו חז”ל ‘לעולם יהיו עניים בני ביתך’. כתוספת לכך ראוי להוסיף את מה שכתב בעל הטורים שמי שפותח ידיו לצדקה נפתחים בפניו שערי תפילה. עד כאן הלכות צדקה בקצרה.

הלכות צדקה
הלכות צדקה

כמה צדקה לתת

אז כפי שראינו שמי שנותן צדקה ברכות רבות חלות על ראשו וגזירות קשות מוסרות ממנו. השאלה היא כמה צדקה לתת. הפוסקים הראשונים (הרמב”ם הטור ומרן השולחן ערוך) כתבו שאם יש יכולת בידו שייתן כפי צורך העניים. אך אם אין ידו משגת לתת לכל עניי עירו את כל צרכם, עליו לתת עד חומש מנכסיו (20%) וזהו הידור מצוה ומצוה מן המובחר.

אך מי שרוצה או אינו יכול בסכום זה עליו להפריש עשירית מנכסיו וזו היא מידה בינונית. וכך נוהגים רבים בזמננו להפריש עשירית מההכנסות לצדקה. הנותן פחות מעשירית הריהו נחשב לתורם בעין רעה. את השיעור של עשירית לומדים ברמז מן הפסוק שאמר יעקב אבינו ‘וכל אשר תיתן לי עשר אעשרנו לך’. עד כאן בקצרה לגבי כמה צדקה לתת.

כמה צדקה לתת
כמה צדקה לתת

סיפור על צדקה

הגמרא מספרת סיפור על צדקה – רבי עקיבא ורבי יהושע וכן רבי אליעזר יצאו להתרים כסף לצדקה במקום הנקרא אנטוכיא. באותו מקום היה גר אבא יודן שהיה בעבר עשיר גדול אך כעת, בזמן שהתנאים הקדושים ביקרו שם, התדרדר מצבו הכלכלי ולא היה לו אפילו כדי צרכו. כשראה אבא יודן את התנאים מרחוק הסתגר בביתו למשך יומיים מרוב בושה שאין לו מה לתת להם. כששאלה אותו אשתו לפשר הדבר, הסביר לה שהוא מתבייש לפגוש את התנאים הקדושים. הציעה לו אשתו למכור חצי מהשדה שעדיין היה ברשותם ולתרום לצדקה.

שמע אבא יודן לעצתה, מכר חצי שדה וקיבל תמורתה 5 זהובים. בשמחה אץ למסור את הכסף לתנאים הקדושים. התנאים בירכו אותו בחום והוא שב לעבודתו בשדה. באחד מהימים, תוך כדי חרישה בשדה נשברה רגל פרתו, כשרץ לעזור לה מצא אוצר גדול ונעשה עשיר יותר גדול ממה שהיה בטרם התרושש. כשבאו החכמים שוב לעירו נתן להם אבא יודן אלף זוזים והודה להם על שבזכות מצוות הצדקה שהם זיכו אותו זכה לעושר רב יותר ממה שהיה לו אי פעם. עד כאן הסיפור על צדקה מהגמרא.

אפשר לתרום דרכינו למשפחות נזקקות. אנו נהיה שליחים נאמנים, להעביר את התרומות ב-100% למקום הנכון, ללא עשיית רווחים כלל. תרמו עכשיו לעמותה ותזכו לישועות.

 

סיפור על צדקה
סיפור על צדקה מהגמרא
למעוניינים לתרום - מה מוגדר כצדקה

מה מוגדר כצדקה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מה מוגדר כצדקה

צדקה+הקדשת לימוד מה מוגדר כצדקה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?