בס"ד
תרומה לישיבה

תרומה לישיבה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות לבוא לעזרת למשפחות תלמידי חכמים נזקקות או להעביר תרומה לישיבה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיעה לנזקקים, ומעבר לכך אתם מרוויחים כרגע גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים. הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם): בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’. תרומה לישיבה ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע… חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…
תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע. כרעיונות לעילוי נשמת אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסק וכן כתרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום. בעבר הרחוק לא היו כמעט ישיבות בעם ישראל, אלא כל קהילה החזיקה את עצמה באמצעות המסגרת הקהילתית של רב הקהילה ותלמידי חכמיה. אולם ברבות השנים ייסדו גדולי הדורות שראו צורך בכך, ישיבות קדושות וטהורות לבחורים עד נישואיהם. הישיבות הפכו היום להיות כבית שני בשביל הבחור. לתופעה הזו יש עלויות לא קטנות והשאלה היא האם אפשר לתת תרומה לישיבה מכספי צדקה.

החשיבות והשאלות סביב תרומה לישיבה

אין צורך להסביר את חשיבות הישיבות לעם ישראל, במשך הדורות וגם כיום חותמים תומכי תורה רבים הסכם יששכר וזבולון עם ישיבה הקרובה לליבם. אולם מפעם לפעם עולים שאלות האם תרומה לעילוי נשמת לישיבות האם זה נחשב צדקה לעילוי נשמה? הרי לפעמים זה הולך להוצאות פנימייה, או אף לבניית בניין של קבע לישיבה, ולצרכים (לכאורה) גשמיים אחרים, ולא עוד אלא שבכל ישיבה ישנו אחוז מסוים של בחורים שאינם אוהבים ללמוד בלשון המעטה… ואם כך, יוצא שכל תרומה מתחלקת באחוז מסוים לבחורים מתבטלים. למעשה, עולם הישיבות כיום, ברוך ה’ נמצא בצמיחה מתמדת. כל סוגי הישיבות, מכל סוגי הזרמים – ישיבות חסידיות לצד ישיבות לבעלי תשובה, ישיבות של קהילות ספרדיות לצד ישיבות ליטאיות ועוד ועוד. ההשפעה של הישיבה על הבחורים השוהים בה היא, לרומם כל אחד לפי דרגתו הרוחנית ההתחלתית, יש כאלה שזה יגרום להם ללמוד ולהיבחן על הסוגיות הנלמדות, וישנם כאלה שזה רק ימנע מהם לשבת ולהתבטל בהופעות וסרטים או להסתובב עם נשים חלילה. בכל מקרה ישיבה מעלה את הבחור לדרגה רוחנית גבוהה יותר ממה שהיה יכול להיות לולא הישיבה.

תרומות לישיבה – שותפות לישיבה

גם מבחינה לימודית בחור ישיבה לומד בשנים ספורות את הבסיס הלימודי בתלמוד בבלי, ש”ס ופוסקים, וגם לימודי הלכה, שישמשו אותו למשך שנים רבות, גם אם יבחר להתפרנס מיגיע כפיו.  חלק גדול מהישיבות אף מחזיקות ומתחזקות בתוכן ספריות תורניות עתירות תוכן, המסייעות לתלמידי חכמים שבהן להגיע לעומק התורה ולחקר ההלכה האמיתי. כל אחד שמשתתף בתרומות לישיבה נעשה לשותף של הישיבה ושל כל המצוות הנעשות בתוכה, לפי החלק היחסי שתרם. אין לך דיבידנדים רווחיים יותר מזה!
תרומות לישיבה
תרומות לישיבה גורמות לתורם להיות שותף שך הישיבה

תרומה לישיבות – דיני הקדימה הנלמדים מדיני הצדקה לנצרכים

כל אחד ואחת מאתנו ודאי נתקל שלא ברצונו להתרמה טלפונית או ישירה, מגבית לתרומה לישיבה זו או אחרת או כל גרסה שהיא… הרבה אנשים מתלבטים רבות לגבי כספי הצדקה שלהם, למה להפנות? למי להעדיף? לתרומה לישיבות או לחסרי אמצעים, והאם ניתן לקיים על ידי כך את מצוות מעשר כספים. נדגיש כי איננו פוסקי הלכה ואין בהלכות שנכתוב משום קביעת פסיקה הלכתית סופית ומוחלטת. נקדים ונאמר: מצוות הצדקה נלמדת מהפסוק “כי יהיה בך אביון וגו'”, המצווה מחייבת את בעל היכולת לתרום מכספו לאביונים, הן אם אין להם מה לאכול והן אם חסר להם בגד ללבוש או שאר הצטרכויות. אלא שמי שאין לו אוכל קודם למי שחסרים לו רק בגד ללבוש וכן הלאה… בהמשך הפסוק כתוב: “מאחד שעריך” מכאן לומדים שיש להקדים ולהעדיף את קרובי המשפחה, קרובי העיר וכו’.
תרומה לישיבות
תרומה לישיבות, את מי להעדיף?

תרומות לישיבות – מתי אפשר לקיים גם צדקה לעניים וגם תמיכה בתלמוד תורה?

הלכות אלו אמנם מדברות על תרומות לנזקקים ולא על תרומות לישיבות, אך מכאן ניתן להקיש גם לגבי תרומות לישיבות. ראשית יש להעדיף תרומה לישיבה בה למד, כעדיפות שנייה צריך לבכר לתרום לישיבה שבעירו וכו’ וכו’. אם עומדות בפני האדם שתי בקשות תרומה לחגים, האחת לעני והשנייה לישיבה, יש להעדיף את התרומה לעני ולנזקק קודם לתרומה לישיבה. מכיוון שלהאכיל נזקקים ולמנוע סכנת רעב מאדם חשובים יותר מתרומה לצורך לימוד התורה. אולם אם יתרום לעניים תלמידי חכמים ירוויח שניהם – גם תמיכה בנזקקים וגם תמיכה בלומדי תורה. (בנידון שלנו, לגבי תרומה לעני מול תרומה לישיבה מה עדיף, אפשר לתרום לארגון שלנו – עזרה משמים בשיתוף עמותת אור הרשב”י המקורית, ואז להרוויח גם בזכות של החזקת תלמידי חכמים וגם בזכות של תרומה לנזקקים). ישיבה שעלולה להיסגר אם לא יתרמו לה כרגע, ייתכן שגם היא נחשבת לתמיכה בנזקקים, מכיוון שאילו תיסגר יישארו עובדי הישיבה ללא פרנסה.
תרומות לישיבות
עדיף לתת תרומות לישיבות של אברכים

האם מותר לתרום לישיבות מכספי מעשרות

ולגבי השאלה לגבי מעשר כספים למי הוא מיועד, כלומר האם מותר לתרום לישיבות מכספי מעשרות. התשובה שלנו היא שמותר (אך זכרו! – מי שיש לו פנאי עדיף שיעשה שאלת רב). הנימוק הוא: אמנם בהלכה נפסק שהעדיפות הראשונה של כספי המעשרות מיועדות עבור עניים, אך מכיוון שרוב הפוסקים נוקטים להלכה שמעשר כספים הוא מדין נדר וקבלה טובה ולא מדין דאורייתא או דרבנן, ואם כך, לפי מה שכתבנו לעיל שגם ישיבה עלולה להיקלע למצב של נזקקות וגם מדובר באופן ודאי בדבר שהוא צורך ציבור (שזה צד נוסף להתיר מעשרות לכך, אפילו מלכתחילה). לפיכך כאמור, לעניות דעתנו מותר לתת תרומה לישיבה מכספי המעשרות. אך מומלץ מאוד מאוד שכשאדם משתכר פעם ראשונה בחייו (נשואים טריים… אם הם לא עבדו עד אז), שיפרט בפירוש שמקבל על עצמו את דין המעשר בלי נדר, וכן שיוכל לתרום מכספי המעשרות גם לשאר צורכי צדקה ולא רק לעניים ואז יוכל לכתחילה לתרום לישיבות.
לתרום לישיבות
לתרום לישיבות ולבתי כנסיות
מי צריך מחשבון מעשר כספים?
למעוניינים לתרום - תרומה לישיבה

תרומה לישיבה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה לישיבה

צדקה+הקדשת לימוד תרומה לישיבה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?