בס"ד
תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! כאן יש לכם את ההזדמנות לגמול חסד עם משפחות תלמידי חכמים נזקקות ולתרום מעשר כספים.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה לחגים שלכם מקבלים הנזקקים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

מה המטרה של תיקון נפטרים? האם זה מתקן חטאים, האם זה שייך גם לצדיקים? מה כולל התיקון לנפטרים? האם צריך לעשות את התיקון כל שנה, ובכלל תיקון נפטרים מה זה? והיכן ניתן למצוא תיקון נפטרים להורדה, שאלות רבות קיימות סביב תיקון הנפטרים, ננסה במאמר הבא לענות על רוב השאלות.

תיקון נפטרים

כשאחד ההורים הולך לבית עולמו, הלב רוצה מאוד להביע לו את הוקרתנו ואהבתנו כלפיו. את התחושה הזאת מכיר כל אחד שנפטר לו הורה ל”ע. השאלה היא איך ניתן לעשות זאת. הדרך היחידה להכיר טובה להורים לאחר מותם הוא רק באמצעים רוחניים של אמירת קדיש לעילוי נשמתם (או אמירת קדיש בתשלום למי שאינו יכול לומר בעצמו), קיום תורה ומצוות של הצאצאים שלהם, כגון הפרשת מעשר כספים ועוד, אך במיוחד באמצעות תיקון נפטרים. התיקון הוא סדר מיוחד שחיבר הרב יהודה פתיה ובאמצעותו אפשר להביא את נשמת ההורה לתיקונו האמיתי בעולם הבא, להצילו מכף הקלע ולהביא לנחת רוח לנשמתו. את התיקון לנפטרים עושים בפני עשרה אנשים. קראנו על מקרים של נפטרים שבאו בחלום לקרובי משפחתם וביקשו מהם שיעשו משהו לתיקון נשמתם.

תיקון נפטרים
תיקון נפטרים – כך ניתן לגרום נחת להורה שבא בחלום

תיקון נפטרים מה זה

לרבים השואלים תיקון נפטרים מה זה – תיקון נפטרים הוא תיקון המועיל לכל אחד ובמיוחד למישהו שנפטר בטרם שהספיק לחזור בתשובה או למישהו שנפטר צעיר לא עלינו. ובכך שאנו החיים עושים להם תיקון אנו עוזרים להם ועושים עבורם חסד של אמת. המובחר הוא שתיקון הנפטרים ייעשה בידי תלמידי חכמים ויראי שמים. חשוב לדעת שלא רק תיקון הנפטרים מועיל לתיקון נשמת הנפטר, אלא כל מעשה רוחני, ולכן אפשר גם לבקש מתלמידי חכמים שילמדו לעילוי נשמת הנפטר וכמו כן ניתן לחתום על הסכם יששכר זבולון עם תלמיד חכם כצדקה לעילוי נשמת המנוח/ה.

תיקון נפטרים מה זה
ראו כאן במאמר תיקון נפטרים מה זה בכלל

תיקון נפטרים להורדה

ישנם ארגונים שאוספים בדרך קבע, בערבי ראש חודש וכדומה, על מנת לעשות את מעמד התיקון לנפטרים, לעילוי נשמת נפטרים, וכן ללימוד משניות ולקריאת תהילים לעילוי נשמה ולתיקון נשמות של נפטרים שהלכו לבית עולמם. הדברים מביאים לישועות גדולות של קרובי הנפטר ומשפחתם. הסדר הרצוי לתיקון הנפטרים הוא עשיית התיקון לפי מה שסידר הרב פתיה זצוק”ל תיקון נפטרים להורדה, לאחר מכן אמירת ספר התהילים, לאחר מכן קריאת פרקי משניות ואשכבה לעילוי נשמת המנוח. כך בכל שנה ביום הפטירה. ומעבר לכך, גם נתינה לעמותת צדקה לעניים מאוד מועילה לתיקון הנשמה.

תיקון נפטרים להורדה
תיקון נפטרים להורדה באמצעות ארגונים קבועים

כמה מהלכות תיקון הנפטרים

עוד כמה מהלכות הנוגעות לתיקוני נשמות של נפטרים ולפעולות שניתן לעשות לעילוי נשמתם: תרומה לעילוי נשמת של ספרים שימושיים לבית כנסת יכולה לפעול גדולות ונצורות לעילוי נשמת הנפטר (גם אם לא כותבים בפנים “נתרם לעילוי נשמת…”). צאצאים של נפטר שאינם יודעים ללמוד תורה ורוצים לעשות משהו בעצמם לעילוי נשמתו, רצוי מאוד שיצטרפו לשיעור תורה או יארגנו בביתם שיעור. אם רוצים רעיונות לעילוי נשמת אישה שנפטרה מומלץ לתרום למקווה טהרה לנשים, מכיוון שזהו ממצוות הנשים החשובות. אולם גם לתרום ספר תורה, או לבניית בית כנסת מועיל מאוד לעילוי נשמתה, במיוחד אם אין מישהו אחר שיתרום עבור זה.

תיקון הנפטרים
תיקון הנפטרים פועלת גדולות ונצורות

מהו סדר תיקון נפטרים

אולם כאמור, העדיפות העליונה לתיקון נשמה של נפטר, על פי דברי הרב יהודה פתייה זצוק”ל, הוא באמצעות עשיית סדר תיקון נפטרים שהוא (הרב פתייה זצ”ל) חיבר. איך עושים סדר תיקון נפטרים? אוספים מניין של אברכים, רצוי שיהיו יראי שמים ותלמידי חכמים, פותחים את ההיכל ומוציאים משם את ספר התורה. קוראים בתהילים ומפסיקים 7 פעמים, בכל פעם שמפסיקים עושים הקפה סביב בימת ספר התורה, ואז מדליקים נרות, תוקעים בשופרות ומתפללים בעד נפש הנפטר.

סדר תיקון נפטרים
סדר תיקון נפטרים של הרב פתייה זצוק”ל (אילוסטרציה)

כמה זמן לוקח אמירת נוסח תיקון נפטרים

אמירת נוסח תיקון נפטרים אורכת כ-3 שעות. התיקון מציל את נשמת הנפטר מכף הקלע ומגהינם, התיקון מועיל מצד אחד גם לאדם שעשה עבירות רבות בחייו ואף שהיה רשע ל”ע, ומצד שני גם לאדם שהיה צדיק אך כפי שכתוב: “אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא” ולכן גם הוא זקוק לתיקון לנשמתו על העבירות שעשה. מי שעושה נוסח תיקון נפטרים להוריו מקיים בכך גם מצוות כיבוד אב ואם, כפי שכתוב בגמרא במסכת קידושין: “מכבדו בחייו ומכבדו במותו”. ניתן ואף רצוי לעשות תיקון נפטרים גם פעמים רבות לאותו נפטר משום שאיננו יודעים כמה צריך לתקן את נשמתו ובכמה מדרגות נשמתו עולה בכל פעם.

נוסח תיקון נפטרים
נוסח תיקון נפטרים להציל את הנשמה
למעוניינים לתרום - תיקון נפטרים

תיקון נפטרים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תיקון נפטרים

צדקה+הקדשת לימוד תיקון נפטרים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?