בס"ד
תרומה לילדים נזקקים

תרומה לילדים נזקקים

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

כאן יש לכם את ההזדמנות לעמוד לצידם של משפחות תלמידי חכמים וילדים נזקקים.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיעה לאביונים, ומעבר לכך יש כאן גם את היתרון של החזקת תלמידי חכמים.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או כתרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש.

הזוהר הקדוש כותב (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, פירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה אפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אתרינו שם לו למטרה להביא מידע כללי ולאפשר לשלם לארגון הצדקה עזרה משמים בשיתוף עמותת אור הרשב”י ללא תמורה, מהמובחרים שבצדקות בכל התחומים, כדי שלא ייוותרו אנשים ללא אוכל ומצרכים בסיסיים ובמיוחד תרומה לילדים נזקקים שלא טעמו טעם חטא. עזרה לנזקקים יכול להיות בתחומים רבים לא רק במזון וביגוד שהם מוצרים חיוניים ובסיסיים אלא גם בתחומים נוספים שבהם הילדים זקוקים לעזרה.

תרומה לילדים נזקקים

הצדקה העיקרית ומהחשובות ביותר היא תרומה לילדים רעבים. וכפי שנפסק בהלכות הצדקה בשולחן ערוך חלק יורה דעה, כי תרומת מזון לאדם שאין לו מה לאכול היא בחשיבות העליונה ביותר, לפני תרומה לחגים לאדם שאין לו מה ללבוש. כאן תוכלו לתרום לארגונים המחלקים תרומה לילדים רעבים. הן ארגונים המחלקים כסף או תלושים למזון והן ארגונים המכינים להם מזון חם ושולחים לביתם בדרך כבוד. מצד אחד אנו עדים לגל התייקרות של מוצרי ילדים ותינוקות, ומצד שני בדורנו זכינו לארגונים חשובים המחלקים סלי מזון למשפחות נצרכות, המכילות מזון בסיסי, שתייה, ממתקים לילדים, דייסות לתינוקות ועוד.

תרומה לילדים נזקקים
תרומה לילדים נזקקים כדי לנצח את גל ההתייקרות

תרומה לילדים – מותר לתת בתנאי

אפשר ואף מצווה לתרום לארגוני צדקה לעילוי נשמה או מכספי מעשר ובמיוחד תרומה לילדים. כל הכנסה מכל מקור שהוא חייב במעשרות, בין אם מדובר בהכנסה מעבודה, הכנסה ממכירה של מוצר או מוצרים רבים, הכנסה מהשכרה של נכס וכו’. חכמינו ז”ל הרחיבו בגודל חשיבות תרומת המעשרות והבטיחו כי הנותן מעשר לא יפסיד מכל אלא ההיפך, רק ירוויח וישתכר יותר. וכך על הפסוק “עשר תעשר” הוסיפו חז”ל – עשר בשביל שתתעשר. ויש עניין גדול להפריש מעשרות לעניים בעין יפה ובמיוחד תרומה לילדים.

חכמינו ז”ל אף הגדילו עשה ואמרו שמותר לנסות את הקב”ה בעניין. כפי שאמרו בגמרא שמותר לומר הריני נותן סלע זה לצדקה בשביל שיחיה בני, ואם לא התקיים התנאי אין הנודר מחויב לעמוד בהבטחתו, עד כדי כך! וכן יש חשיבות גדולה עד מאוד לחתום על הסכם יששכר זבולון עם תלמיד חכם עני.

תרומה לילדים
הנותן תרומה לילדים רק מרוויח יותר

האם עני מחויב לתת תרומה לילדים רעבים

בפשטות, מעשר הכספים לעניים הוא עשירית מההכנסות, אולם כבר אמרו חז”ל כי מצווה מן המובחר להפריש כמעשר כספים חמישית מההכנסות, דהיינו 20%. מקורות מצוות מעשר הכספים – רוב הפוסקים סוברים שהחיוב הוא מדין מנהג שהונהג (דעת הב”ח), יש הסוברים שהחיוב הוא מדברי חכמים, כלומר מצווה מדרבנן (ט”ז בשולחן ערוך יורה דעה), ויש הסוברים כי המצווה היא מדאורייתא, כלומר שחיוב קיום המצווה הוא מן התורה.

כיום רוב הפוסקים נוקטים להלכה כי החיוב הוא מכוח מנהג. אולם, זה לא אומר שמותר חלילה לזלזל במנהג, המשמעות שהדבר התקבל במנהג הוא לגבי חיוב הנתינה לעני, כלומר האם עני מחויב להפריש כספי מעשרות, כמו כן יש הבדל בדין זה לגבי השאלה האם מותר לממן רעיונות לעילוי נשמת נפטרים מכספי מעשרות. וכן יש הבדלים נוספים.

תרומה לילדים רעבים
תרומה לילדים רעבים

האם אפשר להפריש לנישואי הילדים במקום תרומה לתינוקות נזקקים?

ישנם כאלו שלא מפרישים מעשרות מכספיהם משום שהם טועים וחושבים שאם הם חוסכים כסף לנישואי הילדים הם יוצאים ידי חובת מעשר כספים במקום תרומה לתינוקות וילדים נצרכים. איננו מתיימרים לפסוק הלכות, אולם לאחר בירור, לפי פוסקי דורנו אין הדבר נחשב למעשר כספים כל עוד הילדים לא מתקרבים לגיל הנישואים (יש אומרים מגיל 11 ויש אומרים מגיל 17 או 18). ומרן הגר”ע יוסף כתב בספר ילקוט יוסף שלא יעשה כן עם כל כספי המעשרות אלא יכול לעשות עם רוב כספי המעשרות והשאר יפריש לארגוני צדקה. את כספי המעשרות ניתן להפריש לכל מי שנחשב עני באותה עת ובלי להתחשב בעתיד או בעבר הקרוב או כתרומה לתינוקות וילדים של משפחות נזקקות.

תרומה לתינוקות נזקקים
תרומה לתינוקות נזקקים

כאן תוכלו לתת תרומה ישירה למשפחות נזקקות

בישראל של היום ישנם לצערנו, עשרות אלפי משפחות נזקקות, זה אומר שאם נכפיל את הנתונים במספר הילדים הנזקקים נקבל תוצאה מבהילה של מאות אלפי ילדים נזקקים. למשפחות אלו אין ביטחון תזונתי, כלומר, הם לא יודעים אם יהיה להם מחר אוכל לילדים לארוחת בוקר, לארוחת צהריים או ערב. עד כמה שזה מצמרר! הסיכוי של משפחות אלו לצאת ממעגל העוני והנזקקות הוא קטן מאוד משום שהם נמצאים בקרב הישרדות יומיומי בלי זמן ויכולת לחשוב על העתיד – אפילו על החודש-חודשיים הקרובים, תרומה ישירה למשפחות נזקקות יכול להציל אותם ממצבם.

מדובר לפעמים במשפחות שהיו עד לא מכבר משפחות מבוססות כלכלית, אלא שבחסות הקורונה והגזירות שבאו בעקבותיה הם איבדו את מקורות מחייתם. כאן תוכלו לתת תרומה לילדים נזקקים וכן תרומה לעילוי נשמת המועברת ישירות למשפחות נזקקות, או ליצור קשר עם תלמידי חכמים העוסקים באמירת קדיש בתשלום.

תרומה ישירה למשפחות נזקקות
תרומה ישירה למשפחות נזקקות
למעוניינים לתרום - תרומה לילדים נזקקים

תרומה לילדים נזקקים

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומה לילדים נזקקים

צדקה+הקדשת לימוד תרומה לילדים נזקקים. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?