בס"ד
תרומת צדקה

תרומת צדקה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

קורא.ת יקרה! עצרו לרגע והתבוננו! עכשיו יש לכם את ההזדמנות לתרום למשפחות תלמידי חכמים נזקקות.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום על ידי ייעוד הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לחגים לתלמידי חכמים לאמירת קדיש בתשלום.

תרומת צדקה היא מצווה חשובה עד למאוד. בתורה כתוב: “כי יהיה בך אביון וגו’ לא תקפוץ את ידך”. ובגמרא כתוב: “עשר בשביל שתתעשר” שזה, לפי שיטות רבות, כולל גם מעשר כספים, כלומר מה שמפרישים מהמשכורת לצדקה. אז ודאי שבעזרת ה’ תתרמו לצדקה ותהיו עשירים, אבל השאלה היא למי לתרום. מי קודם למי. כי הרי בדורנו ישנם כל כך הרבה נצרכים ובניגוד לעבר שבו כל אחד היה שומע רק את המקרים שבסביבתו, היום אנו שומעים ומותרמים מכל קצוות תבל. וזה גורם לבלבול ולפעמים גם לנקיפות מצפון. כי הרי אי אפשר לתרום לכולם. אז מה עושים?

החוקים הבסיסיים למי להעדיף לתת תרומת צדקה

בזמננו ההתרמות לעמותות וארגונים נמצאות כל הזמן בעלייה מתמדת ונראה שהדבר מכפיל את עצמו מדי תקופה קצרה. ולא בכדי, כמעט ואין היום עניים הפונים בעצמם להתרמות אלא באמצעות ארגונים שברשותם מערכות טלפוניות, אתרי אינטרנט ואפשרויות גבייה באשראי. הפניות הן מכל העולם ויותר ויותר אנשים שרוצים לתרום לשם קיום המצווה או לשם תיקון נפטרים והם שואלים את עצמם – מה קודם למה, את מי צריך לדחות כדי לתרום לחשובים יותר. והתשובה היא לא – מי שעושה יותר פרסום או יחצנות חזקה יותר…

זה נשמע לכם מוכר? האם גם אתם מוצאים את עצמכם יום יום עם ההתלבטות הזאת?

על החוקים הבסיסיים למי יש להעדיף לתת תרומת צדקה

– במאמר שלפניכם.

מוזמנים לקרוא, לתרום ולשתף.

לרעיונות לעילוי נשמת נפטרים כנסו.

תרומת צדקה
סדר בתרומת צדקה – את מי להעדיף

הקדמת תרומה צדקה לקרוב משפחה ולבן העיר

  1. כשנותנים תרומה צדקה יש להקדים את קרובי המשפחה לפני אחרים, ומבין קרובי המשפחה את הקרובים יותר. כך למשל צריך להעדיף אח או אב על פני דוד. סדר הקדימויות מבין קרובי משפחה הוא: א. הורים. ב. בן או בת. ג. אח או אחות. לאחר מכן יש להקדים את עניי העיר / הארץ בה אתם מתגוררים. המקור להקדמת תרומה צדקה לקרובי משפחה הוא מאמר הפסוק: “כי יהיה בך אביון מאחד אחיך, באחד שעריך וגו” הפסוק מקדים: “מאחד אחיך” ולאחר מכן: “באחד שעריך”.
לתת צדקה
לתת צדקה קודם לארגונים בארץ

לתת צדקה לנצרכים יותר

  1. אם יש עני שאינו באחד מהקטגוריות הנ”ל אך הוא נצרך יותר מהם, או שאחד מהרשימה הוא במצב דחוק יותר מאשר מי שלפניו ברשימה (כגון שבנו נזקק יותר מהוריו), הוא יכול לתת צדקה לנצרך יותר ולהעדיף אותו על פני קודמו ברשימה (זה לא חובה אלא רשות). ההסבר הוא כנראה, מכיוון שזה סותר את ההיגיון האנושי שאם נניח הוריו אינם זקוקים למוצרי מזון בסיסיים ובנו המטופל בילדים קטנים כן זקוק, יהיה זה מעט מגוחך להעדיף את ההורים הפחות נזקקים. לכן גם בעניין הקדימות של עניי העיר, אם יש שני ארגונים שמתרימים, ואחד מהם תומך ביותר נזקקים או שידוע שהנתמכים של ארגון זה הם יותר נזקקים, כגון שהם נמצאים בקו האש והם נפגעו כלכלית כתוצאה מאחד מסבבי הלחימה, הרי שניתן לתת צדקה ולהעדיף אותם על פני ארגון הצדקה המקומי.
תרומה צדקה
תרומה צדקה לאלה שנצרכים יותר

מצוות צדקה בתורה היא לספק לעני את כל מחסורו

  1. מצוות צדקה בתורה מגדירה את הצורך לספק לעני את כל מחסורו. זה כולל מזון, ביגוד, ריהוט וכו’ (עד כדי כך אמרו, שאם רגיל היה לחיות בעשירות מחמת שהיה עשיר בעבר, יש מצווה לספק לו לתקופה מסוימת את הרמה בה היה רגיל, אך כמובן שהכוונה היא שמקיימים בכך את מצוות הצדקה או את מצוות מעשר כספים ולא שמחויבים או שצריכים לעשות כך) לכן, ארגונים העוסקים בתמיכה של אוכל ומזון קודמים לארגונים העוסקים בחלוקת ביגוד לעניים. אולם במידה שנראה שלארגון המזון יש מספיק מזון לחלק לרשימת הנצרכים שלו, רשאי האדם להחליט בעצמו לפי נטיית הלב שלו, עבור מי לתרום.

לסיכום: כמעט ואין היום עניים הפונים בעצמם להתרמות אלא באמצעות ארגונים שברשותם מערכות מתאימות ואפשרויות גבייה באשראי. אנשים שרוצים לתרום שואלים את עצמם – מה קודם למה, איזה ארגון צריך להקדים על פני האחרים.

כמו שיכולתם ללמוד מהמאמר, כדי שהצדקה תמלא את המטרה לשמה היא נועדה, סדר הקדימויות בתרומה לעילוי נשמת לארגוני הצדקה הוא:

  • עניי העיר.
  • ארגוני מזון לנזקקים.
  • ארגוני ביגוד לנזקקים.

ואם אחד מהם זקוק יותר, הוא שהוא תומך ביותר נזקקים (תרתי משמע) ניתן להקדים את הארגון הזה על פני האחרים.

הערה: בתרומה הניתנת במסגרת הסכם יששכר וזבולון יש מחלוקת בין הפוסקים לגבי סוג ההסכם ותוקפו ולכן הכללים שם עשויים להיות שונים.

אתר זה נבנה כדי להתרים לארגוני צדקה שונים שפונים למגוון אוכלוסיות במגוון מטרות. התרומות מועברות 100% לעניים באמונה ובאמינות של 100%. מנהלי האתר עוסקים בקידום אתרים והם רואים לעצמם זכות לאפשר לכם לתרום לצדקה הרצויה ביותר ולקיים בהידור את מצוות צדקה בתורה.

הצעד הבא שלכם לצדקה לעילוי נשמה וכן לזכות לעשירות ולכל הברכות שהצדקה מביאה עמה הוא לתרום תרומת צדקה לאחד הארגונים באתרנו.

מצוות צדקה בתורה
מצוות צדקה בתורה מביאה לעשירות
למעוניינים לתרום - תרומת צדקה

תרומת צדקה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- תרומת צדקה

צדקה+הקדשת לימוד תרומת צדקה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?