בס"ד
עמותת צדקה

עמותת צדקה

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

כאן יש לכם את ההזדמנות לעמוד לצדם של משפחות תלמידי חכמים נזקקים ולאמירת קדיש בתשלום.

האתר שלנו הוקם ומתוחזק על ידי אנשים אמינים שמתפרנסים יפה ב”ה. הפעילות שלנו היא 100% לשם שמים, ללא רווחים, 100% מהתרומה שלכם מגיע לאביונים, ומעבר לכך יש כאן גם רעיונות לעילוי נשמת.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א – הציטוט מתורגם):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

ואמר החיד”א (בהגהותיו על השל”ה הק’ פרשת וירא) שהמילים ‘וצדקה תציל ממות’ הם ראשי תיבות ‘מות’, שמלבד מה שכתוב בפירוש שצדקה מצלת ממיתה משונה היא מסוגלת גם להאריך שניו ואפילו לרשע…

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או כתרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש.

ישנם עמותות חסד שיוצאות בקמפיינים לגיוס כספים, הקמפיין מלווה בדרך כלל בהגרלה סינית או בקבלת תמורה רוחנית או פיזית של ברכה של רב, נסיעה למקומות הקדושים, או מוצר אחר כלשהו. מה הדין בכל אלו לגבי תרומת צדקה, האם ניתן לתרום לצדקה לעמותת צדקה שיוצאת בקמפיין והאם מותר לתרום להם מכספי מעשרות.

לתרום להגרלה סינית של עמותת צדקה

מצווה מן המובחר לתרום צדקה בכלל ובפרט את כספי המעשרות לעמותות צדקה שאינם נותנות תמורה כלשהי לתרומה לעילוי נשמת. אולם פוסקי זמננו התירו להקל ולתרום לארגון צדקה המארגן הגרלה סינית מחלק מכספי הצדקה. אולם לגבי מוצרים שמקבלים מעמותות הצדקה יש לחלק – אם מדובר במוצר שהתורם לא היה קונה לולא התרומה, מותר לו לתרום מכספי מעשר. ואם מדובר במוצר שגם כך היה קונה, עליו לעשות שאלת רב בעניין. וכל זאת על בסיס הפסיקה שכספי המעשרות בזמננו הם מכוח מנהג.

עמותת צדקה
עדיף לתרום לעמותת צדקה שלא נותנת תמורה לתרומה

צדקה בשביל עמותות צדקה – למה זה מסוגל

בזמננו, שאנשים מחפשים סגולות לכל דבר ובין היתר סגולות לפרנסה או אף לעשירות, ישנה דרך קלה שהתורה הבטיחה שהיא מביאה את האדם לפרנסה ולעשירות, והיא, נתינת צדקה ובפרט הקפדה על הפרשת מעשרות כספים. וכך כתוב בגמרא במסכת תענית דף ט: “עשר תעשר – עשר בשביל שתתעשר”. ובפשטות מדובר בהפרשת המעשרות מהתבואה שהיו נוהגות בזמן שבית המקדש היה קיים. אך כבר כתבו בעלי התוספות שהבטחת הגמרא תקפה גם למי שמפריש מעשר כספים.

עמותות צדקה
תרומה לעמותות צדקה של עניים היא סגולה לעשירות

תרומה עבור ארגוני צדקה לנזקקים – האם זה מן התורה?

בספרי ההלכה מובא שאסור לשלם חוב לעני באמצעות מעשר הכספים שהוא מחויב להפריש לו. וכמו כן, כותבים ספרי ההלכה (הבית יוסף) כי על המפריש מעשר מכספיו לומר מפורשות לעני שאינו מצפה ממנו לתגמול כלשהו לא כעת ולא בעתיד, מכיוון שהכסף שנותן הוא בעצם של הקב”ה ולא משלו (ולגבי ארגוני צדקה לנזקקים כבר כתבנו לעיל). ולפי רוב הפוסקים החיוב למעשר הכספים אינו מן התורה. אך להבדיל ממעשר כספים, עצם התרומה לילדים נזקקים, לארגוני צדקה לנזקקים וצדקה לעניים בכלל היא בוודאות מן התורה אלא שלא נאמר בה שיעור.

ארגוני צדקה לנזקקים
מצווה מן התורה לתרום לארגוני צדקה לנזקקים

ארגוני צדקה סביבתיים ושאר ארגוני צדקה

ובכל מקרה, מצוות הצדקה והעזרה ההדדית היא מצווה חשובה ויקרה מאוד. דרכנו ניתן לתרום לכל סוגי ארגוני הצדקה הקיימים:

 • ארגונים העוסקים בתרומות לקשישים.
 • מוסדות תורניים.
 • ארגוני הפצת תורה ויהדות.
 • לחתום על הסכם יששכר זבולון.
 • ייעוץ משפטי למשפחות נצרכות.
 • ארגונים המעניקים עזרה לחיילים נזקקים.
 • ארגוני סיוע ועזרה לחרדים ודתיים.
 • ארגוני סיוע לנפגעי קורונה.
 • ארגוני עזרה וסיוע לעולים חדשים.
 • ארגוני סיוע למעוטי יכולת.
 • ארגוני סיוע לגרעיני התיישבות.
 • ארגונים העוסקים בתרומה לחגים.
 • ארגוני תרומה וצדקה קהילתית וחברתית.
 • ארגונים העוסקים בפעילויות חינוכיות לילדים ונוער.
 • ארגוני צדקה סביבתיים.
 • ועוד ועוד.
ארגוני צדקה סביבתיים
גם לארגוני צדקה סביבתיים ניתן לתרום דרכנו

ארגוני צדקה וחסד – לתרום מכספי מעשר

לשמחתנו, בכל פינת רחוב כיום קיימים ארגוני צדקה וחסד. חלקם ידועים ומפורסמים, כגון ארגון ‘עזרה למרפא’ של הרב פירר, או ‘משען לחולה’ של הרב פישר ועוד, וכן ארגונים פחות ידועים ומפורסמים. מטרתנו היא לאגד ולאחד תחת אכסניה אחת את כל הארגונים המפורסמים או שאינם מפורסמים, על מנת לתת לכל אחד את ההזדמנות לגיוס כספים לפעילויות הארגון. ולשאלת רבים, כספי מעשרות ניתן לתרום לכל ארגון צדקה, ובעיקר לארגונים העוסקים בעזרה לעניים.

ארגוני צדקה וחסד
התברכנו בארגוני צדקה וחסד רבים. כאן ניתן לתרום.

ארגוני צדקה – למה חשוב לתרום?

זה נכון שמשימת נתינת הצדקה לארגוני צדקה הופכת לקשה יותר ויותר. בזמננו, המשכורות נמוכות, ויש את מטלות גידול הילדים, הוצאות הדיור – שכירות או משכנתא, חובות ועוד. אולם אם נחשוב על הילדים שהולכים לבית הספר רעבים, על זקנים שישנים בכפור מקפיא ללא שום חימום, על אנשים שהמשכורות שלהם מעוקלות ועוד, האם נוכל להמשיך ולעבור לסדר היום ללא שום תרומה לארגוני צדקה המספקים מזון, ביגוד וחימום למשפחות הנצרכות?

ארגוני צדקה
ארגוני צדקה דואגים שלא יהיו משפחות ללא מזון

ארגון צדקה

אז קראנו עד כה הרבה על חשיבות נתינת הצדקה, על חשיבות התמיכה בנצרכים, בואו נקיים את הדברים באופן מעשי. בואו נתרום לאחד מארגוני הסיוע לנזקקים, ארגונים שתומכים בנצרכים כל השנה, בכל מועד. אם תרצו לקיים מצוות מעשר כספים בהידור או לתרום כשמחפשים מה אפשר לעשות לעילוי נשמת קרוב משפחה או הורה שנפטר לבית עולמו תרמו לארגון הצדקה לעילוי נשמת כאן באתר בהידור רב. כאן תוכלו לתרום למוסדות תורה, לעמותות צדקה ולארגוני צדקה וחסד לנזקקים בכל הגילאים, ילדים, נוער, מבוגרים וקשישים. וכן צדקה מהודרת לארגוני צדקה סביבתיים ובעצם לכל עמותת צדקה.

ארגון צדקה
לקיים את המצווה באופן מעשי. כאן אפשר לתרום לארגון צדקה אמין ללא כל חשש.
למעוניינים לתרום - עמותת צדקה

עמותת צדקה

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- עמותת צדקה

צדקה+הקדשת לימוד עמותת צדקה. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?