בס"ד
האם אפשר להגיד קדיש לבד

האם אפשר להגיד קדיש לבד

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

האם אפשר לומר קדיש לבד? כלומר בלי שיש מניין במקום? קדיש היא תפילה הנאמרת על אדם שנפטר. את הקדיש צריך להקפיד לומר במניין של גברים מעל גיל 13. בהתקבצות של מניין השכינה שורה ולכן קיים התנאי של מניין. במאמר הנוכחי אנו מרחיבים בנושא של אמירת קדיש במניין.

האם אפשר להגיד קדיש לבד

רק נקדים ונאמר שאם אתם מתקשים למצוא מניין מדי יום בשביל לומר קדיש, אצלנו ניתן להזמין שירות של אמירת קדיש בתשלום על ידי תלמידי חכמים ויראי שמים שיאמרו קדיש לעילוי נשמת יקיריכם מדי יום ביומו ב-3 תפילות. כמו גם תלמידי חכמים שילמדו משניות לעילוי נשמת יקיריכם מדי יום, שכידוע מועיל מאוד לנשמה למעלה. כך תזכו גם להחזקת לומדי תורה, ניתן לתרום לכך ממעשר כספים.

האם אפשר להגיד קדיש לבד
האם אפשר להגיד קדיש לבד

קדיש בתפילת יחיד

כאמור, קדיש בתפילת יחיד אינה אפשרית. אמירת קדיש חייבת להיות בנוכחות 10 אנשים מבוגרים יהודים. אם מישהו אינו יכול למצוא מניין לאמירת קדיש הוא יכול למנות שליח לאמירת הקדיש. באמירת הקדיש על ידי השליח השליח צריך להקפיד להזכיר את שם הנפטר שבשבילו הוא אומר קדיש.

לסיכום – מתי שוכרים אנשים יראי שמיים שיאמרו קדיש לנפטר? במידה שלבן הנפטר אין אפשרות למצוא כל יום מניין 3 פעמים ביום. אפשרות נוספת לשכירת שירותי אברכים יראי שמיים לאמירת קדיש היא כאשר לנפטר לא נותרו בנים בעולם הזה שיכולים לומר עליו קדיש. אנו בעמותת אור רשב”י רואים שליחות באמירת קדיש למי שלא נותרו בנים או למי שבניו אינם יכולים לומר רק קדיש בתפילת יחיד בלי לפספס תפילה אחת בציבור במשך שנה.

קדיש בתפילת יחיד
קדיש בתפילת יחיד

אמירת קדיש ללא מניין

כפי שאמרנו, אמירת קדיש ללא מניין אינה אפשרית. יש זמנים מיוחדים שקשה בהם למצוא מניין, כמו שהיה בקורונה או בעתות מלחמה שאנשים נמנעים מלבוא לבית הכנסת. במקרים כאלו, האבל אינו יכול לומר קדיש על הנפטר. קדיש על הנפטר נקרא קדיש יתום. את הקדיש אומרים במשך שנת האבל הראשונה ולאחר מכן כל שנה ביום הפטירה.

יש בכך זכויות גדולות – באמירת הקדיש ולא פחות מכך זוכים אלו שעונים אמן על אמירת הקדיש. הקדיש פועל גדולות ונצורות למען נשמתו של הנפטר. הדבר עומד לזכותו הן במשפט שהוא עומד בפני בית הדין של מעלה והן בכדי להתעלות למדרגות רוחניות יותר נעלות. כל אלה לא נאמרו באמירת קדיש ללא מניין.

אמירת קדיש ללא מניין
אמירת קדיש ללא מניין

תפילת קדיש יחיד

הטעם של אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר ולמה היא כל כך מועילה. כמו כן מדוע תפילת קדיש יחיד אינה מועילה? מכיוון שכאשר אדם נפטר ניכרת עצבות רבה על פני האבלים וזה יכול להתפרש חלילה כחוסר אמונה בבורא שכל מה שהוא עושה הכול לטובה. דבר זה עלול חלילה לגרום לקטרוגים על הנפטר.

ובכדי לכפר על כך אומרים את תפילת הקדיש שבה מגדילים את שמו של בורא העולם ומצהירים שהכול מאתו יתברך. אמירת הקדיש לעילוי נשמת הנפטר גורמת לנפטר נחת רוח בשמים וגורמת לו להינצל מדינים ומעונשים וכמו כן כאמור, להתעלות למדרגות יותר נעלות מאשר הוא נמצא כרגע. אבל תפילת קדיש יחיד אינה מועילה לנפטר מכיוון שאין מי שעונה אמן.

תפילת קדיש יחיד
תפילת קדיש יחיד

מי אומר קדיש אם אין בנים

מי אומר קדיש אם אין בנים, ומתי צריך לומר אותו? כאמור, התפילה נאמרת במשך שנת האבל הראשונה וכן ביום הפטירה למשך שנים רבות, כל עוד בן הנפטר חי. יום הפטירה הכוונה לתאריך העברי של יום הפטירה. את הקדיש צריך לומר 3 פעמים ביום בעת תפילת שחרית, לאחר מכן במנחה ולאחר מכן בערבית.

כמו כן יש הנוהגים לארגן שיעורי תורה ובסופו לומר קדיש לעילוי נשמת הנפטר. מלכתחילה צריך בן הנפטר לומר את הקדיש. ומי אומר קדיש אם אין בנים? התשובה היא שגם נכד יכול לומר קדיש על סבו או סבתו, כפי שכתוב – “בני בנים הרי הם כבנים”. גם חתן יכול לומר את הקדיש לעילוי נשמת חמיו או חמותו.

מי אומר קדיש אם אין בנים
מי אומר קדיש אם אין בנים גדולים

האם בת יכולה להגיד קדיש

נשאלת השאלה האם בת יכולה להגיד קדיש על אביה או אימה? כבר הבהרנו לעיל שבעת הקדיש צריכים להיות עשרה גברים יהודים מעל גיל 13. אם כך, אישה אינה יכולה לקבץ מניין של 10 נשים ולומר את הקדיש בפניהם. אך מה הדין כאשר הבת רוצה לומר את הקדיש בפני עשרה גברים.

מרן הגאון הרב עובדיה יוסף כותב בשם ספר שבות יעקב שתפילת הקדיש שייכת גם לבת הנפטר וזה מביא תועלת רבה לאביה או אמה שנפטרו, אולם היא אינה יכולה לומר את הקדיש בבית הכנסת אלא רק כאשר מתקבצים עשרה אנשים לביתה לשיעור תורה וכדומה היא יכולה לומר את הקדיש. לכן, אם הנפטר לא הותיר בנים או שיש לכם ספק האם בת יכולה להגיד קדיש או האם אפשר להגיד קדיש לבד, ניתן להזמין אצלנו שירות של אמירת קדיש.

כנסו כאן לרעיונות לעילוי נשמת נפטרים.

לקריאה על התמודדות עם אובדן על פי היהדות כנסו.

האם בת יכולה להגיד קדיש
האם בת יכולה להגיד קדיש
למעוניינים לתרום - האם אפשר להגיד קדיש לבד

האם אפשר להגיד קדיש לבד

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- האם אפשר להגיד קדיש לבד

צדקה+הקדשת לימוד האם אפשר להגיד קדיש לבד. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?