בס"ד
מה מותר לעשות עם כספי מעשר

מה מותר לעשות עם כספי מעשר

מצוות הצדקה שקולה כנגד כל המצוות והיא שומרת ומגינה על האדם.

*100% מהתרומות מגיעות ישירות לנזקקים. לשם שמים ללא דמי תיווך.

האם שאלתם את עצמכם פעם מה מותר לעשות עם כספי מעשרות? כאן יש לכם את התשובה וכן הזדמנות לקבוע את עתידם של משפחות תלמידי חכמים נזקקות.

אנו, אנשים שמתפרנסים יפה ב”ה, החלטנו להקים אתר אינטרנט לסיוע לצדקה וחסד כמו ארגון עזרה משמים בשיתוף העמותה הוותיקה ‘אור הרשב”י’ המקורית. הפעילות שלנו היא ללא רווחים, התרומה שלכם מגיעה ב-100% לנזקקים, ומעבר לכך אתם מרוויחים זה עתה גם את המצווה החשובה של החזקת תלמידי חכמים.

הזוהר הקדוש אומר (חלק א קד, א):

בשעה שהקב”ה אוהב את האדם הוא משגר לו דורון ומהו הדורון? עני, כדי שיזכה ויתן לו צדקה וכו’ שכשיבוא הדין לעולם, המשחית יזהר ממנו וכו’ ויסתלק ממנו וכו’ האדם הזוכה לעשות צדקה עם בני אדם, בשעה שהדין שורה בעולם הקב”ה זוכר לו אותה צדקה שעשה וכו’ כמו שנאמר (במשלי י-ב) ‘וצדקה תציל ממות’.

חברים יקרים, מי יודע אם זה הרגע שלכם…

תרמו עכשיו כדי להינצל מתאונות, פיגועים וכל הרעות המתרגשות בעולם ל”ע.

אפשר לתרום באמצעות הקדשת הלימוד לעילוי נשמת יקיריכם, להצלחה בעסקים או באמצעות תרומה לתלמידי חכמים לאמירת קדיש.

מעשר כספים לשכיר

מעשר כספים לשכיר
מעשר כספים לשכיר

למי צריך לייעד את כספי המעשרות? מי נחשב עני? האם ניתן לתת מעשר כספים לשכיר? ובכן, דבר ראשון יש לדעת כי ההגדה איננה שכיר, עצמאי, אברך, בן ישיבה וכו’. ההגדרה בתורה שהיא הקובעת היא ‘עני’ או ‘אביון’, ככתוב “לא תקפוץ את ידך מאחיך האביון”. ואיך נמדד הדבר? מי שאין בידו כסף לקניית צרכים בסיסיים זהו עני. ומי שהיה רגיל לחיות חיי רווח ועושר וירד מנכסיו הריהו אביון, ויש מצווה לספק לו את צרכיו ברמה שהיה רגיל לחיות – לתקופת מה, עד שיסתגל למצבו החדש. ועל זה נאמר “די מחסורו אשר יחסר לו”. וגם בעניין זה פרשו חכמים משנה סדורה: סיפוק צרכים בסיסיים של העני וכן של אותו עשיר שירד מנכסיו, קודמים לסיפוק גינוני העשירות של האביון. כלומר, קודם צריך לדאוג שלא יישאר בעיר עני שאין לו כלל מה לאכול. ולאחר מכן, מה שנותר בקופת הצדקה ניתן לספק בכך את צרכיו של האביון, וזאת כאמור, רק לתקופת ‘ההסתגלות’.

האם מותר לתת מעשר להורים

על השאלה האם מותר לתת מעשר להורים יש לענות אחרי שלוקחים בחשבון את השיקולים הבאים: האם הם נזקקים? וכן מה מצב הנותן? האם זה לא נחשב לכסף לצורך מצוות כיבוד הורים? והאם צריך להודיע להם שמדובר בכספי מעשר? נתחיל בהלכות כיבוד אב ואם, בספר שולחן ערוך חלק יורה דעה, פסק כי מצוות כיבוד אב ואם הכרוכה בעלות כספית צריכה להתקיים ע”י הבן/ הבת, אך מכספי ההורים. ורק במידה ואין להם, על הבן או הבת לקיים את המצווה מכספם הם, אך זאת גם בתנאי שיש להם די מחייתם ומחיית בני ביתם. מכאן משמע שמותר לשלם הוצאות כיבוד אב ואם מכספי מעשר, היות ואין מדובר בהתחמקות מחיוב. אך אין צריך להודיע להם שמדובר בכספי מעשרות. ברם עדיפות ראשונה היא שלא לקיים את מצוות כיבוד אב ואם מן המעשרות, היות והם יכולים להתבזות כשייוודע להם שהבן מפרנס אותם מכספים אלו, ומניעת ביזיון ההורים גם הוא חלק ממצוות כיבוד אב ואם.

מה מותר לעשות עם כספי מעשר
מה מותר לעשות עם כספי מעשר

מה מותר לעשות עם כספי מעשר

בעניין תרומה לעילוי נשמת או מכספי מעשר לגמ”חים של כלים חיוניים, כגון כלים לשמחות וכדו’ וכן לארגונים שונים שאינם נחשבים כנתינת צדקה לעילוי נשמה ישירה לעניים, ובכלל מה מותר לעשות עם כספי מעשר. הרב וואזנר פוסק שמותר להפריש 50% מכספי המעשרות לכך, ואת השאר לעניים. בספר ‘הלכות מעשר כספים’ פוסק שניתן להפריש מעשר לשיעורי תורה והשקפה, וכן גם לשיעורים לנשים. הגאון רבי ישראל יעקב פישר פסק כי מותר לשלם ממעשר עבור קורס מרצים לקירוב רחוקים. לגבי מימון סמינר לחילונים, אם תמיד הקפיד לתת דווקא לעניים – אסור לו, ואם לאו – מותר. מתנות ללידה, בר/ת מצווה וכו’ לאדם נצרך, הדין כך – מה שמרגיש מחויב לתת, או מה שמקובל באותו מקום לתת אסור מכספי מעשר, ואם רוצה להרבות יכול להרבות מכספי מעשר.

האם מתנה לחתונה נחשבת מעשר

עוד כמה שאלות מעניינות ברוח הזמן: האם מתנה לחתונה נחשבת מעשר? פסקו של הרב מוצפי המובאת באתר ‘דורש ציון’ היא, כי מי שרוצה להעניק לזוג מתנה מעל לשווי המנה, מותר לו להשלים את ההפרש מכספי מעשר, אך בתנאי שמדובר בזוג נזקק. וכנ”ל לעניין מתנות. שאלה נוספת היא האם ניתן לשלם שכר לימוד של הילדים ממעשר כספים. תשובת הרב: אכן ניתן לשלם שכר לימוד ממעשר. ולעומת זאת, פוסק שם הרב, כי לא ניתן לארח על חשבון כספי מעשרות, אף לא בשבתות וחגים, (אך תרומה לחגים פשוט לכאורה שאפשר לתת מכספי מעשרות). שאלות נוספות: האם חתן בר מצווה צריך להוריד מעשר מהמתנות שקיבל בטקס בר המצווה? התשובה היא שכן. מצאנו תשובה מעניינת בנוגע להפרשת מעשרות ממתנות החתונה – רוב הפוסקים סוברים כי זה מתחייב, אך מובא בספר ‘אמת ליעקב’ כי כיוון שהמקבל יצטרך להחזיר בחתונת הנותן, אין זה נחשב למתנה ואין צורך להפריש מכך מעשר.

מאמרים נוספים:

הסכם יששכר וזבולון – להחזיק תלמיד חכם מכספי מעשרות

מה מותר לעשות עם כספי מעשר

רעיונות לעילוי נשמת נפטרים

אמירת קדיש בתשלום

 

למעוניינים לתרום - מה מותר לעשות עם כספי מעשר

מה מותר לעשות עם כספי מעשר

הקב"ה מודד מידה כנגד מידה, ומי שמרחם ועושה חסד עם הבריות, גם כלפיו ינהגו באותה מידה וירחמו עליו, וימחלו לו על עוונותיו בחסד.

צדקה והקדשת לימוד לבריאות. לעילוי נשמת יקירכם. לזיווג הגון. לפרנסה טובה. להצלחה בכל. בנוסף 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

מאמרים וסוגי גמילות חסדים

© כל הזכויות שמורות לאבינו שבשמים
בס"ד
למעוניינים לתרום דרכינו ישירות לנזקקים ותלמידי חכמים- מה מותר לעשות עם כספי מעשר

צדקה+הקדשת לימוד מה מותר לעשות עם כספי מעשר. 100% מהצדקה ייתרם לנזקקים

פתיחה
1
שלום וברכה
שלום וברכה,
איך אוכל לעזור?